20 november 2017, van 20:00 tot 21:30

Algemene ledenvergadering

(Besloten bijeenkomst)

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering

 

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) op

Maandag 20 november 2017

Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 te Hengelo

Aanvang ALV 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

 

Agenda:        

  1. Opening, voorzitter Wim Winter
  2. Vaststellen Jaarwerkplan 2018 (vooraf ter inzage)
  3. Begroting 2018 (vooraf ter inzage)
  4. Evaluatie Tuindorp bijeenkomsten
  5. Toelichting campagne GR 2018
  6. Rondvraag

Pauze

  1. Vaststellen kandidatenlijst GR 2018 (onderaan bijgevoegd)
  2. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Wim Winter

Voorzitter PvdA Hengelo