26 maart 2014, om 22:00, Wijkcentrum Hengelose Es | Wijkcentrum Hengelose Es

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de eerste algemene ledenvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. De ledenvergadering staat gepland op 26 maart a.s.

De avond zal gebruikt worden om allereerst afscheid te nemen van de ‘vertrekkende’ raadsleden: Ellen Prent en Gabriël Genc. Ook neemt het bestuur afscheid van bestuurslid Jos Klaczinsky.

In het officiële gedeelte van de vergadering zal het concept jaarverslag 2013 aan u voorgelegd worden. De jaarafrekening van 2013 zal in een volgende algemene ledenvergadering aan u voorgelegd worden. De penningmeester zal hier een toelichting op geven.

Onze lijsttrekker Maarten Hollander zal u vervolgens informeren over de verkiezingsuitslag en wat deze uitslag voorlopig voor de Partij van de Arbeid in Hengelo betekent.

Het afdelingsbestuur is ‘op zoek’ naar nieuwe bestuursleden, indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter Margo Koopman mkoopman@rocvantwente.nl.

De ledenvergadering vindt plaats in:

Wijkcentrum Hengelose Es
Uitslagsweg 47 7556 LN Hengelo
Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)