6 mei 2014, om 20:00, Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 | Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47

Algemene ledenvergadering instemming collegedeelname 2014-2018

De gemeenteraadsfracties van SP, CDA, D66 en Partij van de Arbeid hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de raadsperiode 2014-2018. De fractie legt het onderhandelingsresultaat ter instemming voor aan de algemene ledenvergadering.

Daarom nodigt het bestuur van de PvdA Hengelo de leden van harte uit voor:

Algemene ledenvergadering instemming collegedeelname 2014-2018

Dinsdag 6 mei 2014 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagsweg 47 te Hengelo

Leden van de PvdA Hengelo zijn tijdens deze vergadering van harte welkom. Tijdens deze vergadering zal fractievoorzitter Maarten Hollander een toelichting geven op het coalitieakkoord en het proces. Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid tot reageren en het stellen van vragen. Uiteindelijk zal de ledenvergadering worden gevraagd om instemming voordeelname van de PvdA in het nieuwe college.

Het coaltitieakkoord leest u hier:

Coalitieakoord 2014-2018

De agenda voor deze algemene ledenvergadering is als volgt:

1. Opening en mededelingen door de afdelingsvoorzitter

2. Toelichting op het coalitieakkoord door de fractievoorzitter

3. Gelegenheid voor reacties en vragen

4. Instemming ledenvergadering voor collegedeelname

5. Rondvraag

6. Sluiting

Wij hopen u op dinsdag 6 mei te zien!

Met vriendelijke groet,

 

Margo Koopman

Voorzitter PvdA Hengelo

Telefoon: 074-2909400 / 06-51309535