19 november 2017, om 12:30, Tuindorpbad, Vijverlaan 63 | Tuindorpbad, Vijverlaan 63

Ledenbijeenkomst op zondagochtend

Als bestuur van de PvdA Hengelo willen we graag meer ideeënuitwisseling, meer ontmoeting en meer verbinding  organiseren. We nodigen u uit om eens per maand op zondagochtend in gesprek te gaan met elkaar. Komt u ook?

Programma:

Inloop met koffie: 10.30 uur
Aanvang thema: 11.00 uur
Afronding thema: 12.00 uur
Einde: 12.30 uur