19 november 2013, Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 | Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47

Ledenvergadering: vaststellen kandidatenlijst

Tijdens deze ledenvergadering zal de kandidatenlijst van de PvdA Hengelo voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 worden vastgesteld.

Het bestuur nodigt de leden van de PvdA Hengelo uit voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 19 november. Aan het begin van deze vergadering zal Patricia Davila een lezing houden over “de staatsgreep in Chili 40 jaar geleden en de gevolgen”.

 In het daarop volgende officiële gedeelte van de vergadering zullen de begroting voor 2014 en de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan u worden voorgelegd ter vaststelling. De door de kandidaatstellingscommissie opgestelde advies-kandidatenlijst die ter vaststelling wordt voorgelegd vindt u hier.