31 oktober 2013, Wijkcentrum 't Lansink, Twijnstraat 6-8 | Wijkcentrum 't Lansink, Twijnstraat 6-8

‘Samen maken wij de wijk’ ’t Lansink en Wilderinkshoek

Beste wijkbewoners en actieve instellingen in ’t Lansink en Wilderinkshoek,

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in Hengelo hetgeen ook voelbaar is geweest in uw wijk.  Ook de komende twee jaar kunnen we grote veranderingen in Hengelo verwachten en dan met name denken we aan behoorlijke bezuinigingen in het sociale domein. De gemeente krijgt nieuwe taken erbij maar tegelijkertijd krijgt de gemeente minder geld om uitvoering te geven aan deze taken. Voorbeelden van deze nieuwe taken zijn: de dagopvang voor ouderen en de huishoudelijke hulp.  Dit betekent dat het werk op een slimme manier georganiseerd moet gaan worden. Daarnaast zal per 2015 ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan de gemeentes worden overgedragen.

De PvdA wil betrokken en sterke wijken, waarin iedereen meedoet en meetelt.

Daarom willen wij met u, bewoners en actieve instelling in de wijk in gesprek om gezamenlijk na te denken hoe we de komende periode op een creatieve manier met bovenstaande om moeten gaan. Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst ‘Samen maken wij de wijk’.

Samen met u en sleutelfiguren in de wijk willen wij bespreken wat er goed gaat in de wijk en wat er verbeterd kan worden.

Graag gaan wij met u in gesprek!

Met vriendelijke groet,

 

Namens de werkgroep PvdA Vooruit

Ana Alcazar Robles

Secretaris