1 mei 2014, om 12:20, Tuindorpbad, Vijverlaan | Tuindorpbad, Vijverlaan

Viering dag van de Arbeid

De Partij van de Arbeid Hengelo viert ook in 2014 de Dag van de Arbeid.

Naomi Woltring, secretaris van de Vereniging Zingeving en Democratie en verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting zal ingaan op de relatie Levensbeschouwing en sociaal-democratie.

Vervolgens zal Keklik Yücel, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA een toespraak houden over gelijke kansen en rechten op de arbeidsmarkt.

10.45 uur               Ontvangst in het gebouw Tuindorpbad, Vijverlaan te Hengelo

11.00 uur               Opening door Bert Otten

11.10 uur               Naomi Woltring over levensbeschouwing en sociaal-democratie

Pauze

11.45 uur               Keklik Yücel over gelijke kansen en rechten op de      arbeidsmarkt.

12.15 uur                    De Internationale!
12.20 uur                    Afsluiting