Door Wim Winter op 5 september 2016

Bertus Bolklezing met Martin van Rijn

Op maandag 26 september is Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS te gast voor de 15e Bertus Bolklezing. De lezing heeft als titel:  ‘Solidariteit in ons nieuwe stelsel van ondersteuning en zorg’. De lezing begint om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Beursstraat.

Staatssecretaris Martin van Rijn zal in de lezing ingaan op het kernthema van de Bertus Bolklezing: de betekenis van solidariteit. In de afgelopen jaren is veel veranderd in het stelsel van ondersteuning en zorg. Martin van Rijn zal ingaan op de vraag wat nodig is voor een toekomstbestendig en solidair stelsel. Na zijn lezing is er volop ruimte voor vragen en discussie. Dit jaar organiseren we voor de 15e keer de Bertus Bolklezing. Vorige sprekers waren onder meer Wouter Bos, Job Cohen, Ed van Thijn, Monika Sie, Mirjam Esther-Sent, Agnes Jongerius en Hans Spekman.

We zijn erg verheugd dat dit jaar na de lezing het bekende koor Kanaljerood een optreden zal verzorgen. Graag tot 26 september!