Door op 21 juni 2017

De PvdA-fractie in de Hengelose gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de klantgerichtheid van de gemeentelijke sociale dienst.


De fractie krijgt signalen dat de sociale dienst regels strikter toepast dan wettelijk verplicht is. Andere gemeenten lijken dezelfde regels ruimer toe te passen. De werkwijze van sociale dienst leidt ertoe dat het langer duurt voordat mensen een uitkering krijgen. Juist voor cliënten van de sociale dienst, waarbij de financiële situatie vaak zorgelijk is, geldt dat wachten de problemen eerder groter dan kleiner maakt. Fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘De PvdA vindt meedenken met de cliënten en de ruimte zoeken voor oplossingen voor mensen die toch al in een lastige situatie zitten van groot belang.’

Daarnaast heeft de fractie vragen gesteld over de toepassing van de wet bescherming persoonsgegevens, waarmee de privacy van cliënten van de sociale dienst wordt gewaarborgd.

De schriftelijke vragen leest u hier:

 

Klantgerichtheid procedure sociale dienst