Afscheid van Herman Redemeijer

Door Marie-José Luttikholt op 8 maart 2020

Familie, buren, vrienden en partijgenoten

Vandaag nemen we afscheid van Herman Redemeijer. Icoon van de PvdA Hengelo.

Herman geboren Hengeloër was een sociaal democraat in hart en nieren.

Zoals veel jonge sociaal Democraten in die tijd, koos Herman voor het onderwijs om inhoud te geven aan zijn idealen.

Na onderwijzer en schoolhoofd te zijn geweest werd Herman bestuurder voor de onderwijsbond, de vakbond voor onderwijzend personeel.

Vervolgens was hij vijftien jaar onderwijsinspecteur. Hij had altijd oog voor de kwaliteit van het onderwijs en kansen voor kinderen. Het verheffingsideaal in de praktijk.

Naast de bond kon een actieve loopbaan in de partij niet uitblijven.

Vanaf 1979 tot 1987 was Herman lid van de provinciale Staten en van 1987 tot 1995 in de eerste kamer.

Mooi is, dat Herman door de parlementaire pers, werd gezien  als

‘ een gemoedelijke bescheiden pijprokende oosterling’ .

Zo kennen we Herman ook

maar naast gemoedelijk en bescheiden was hij ook strijdbaar en erudiet.

Herman kwam begin jaren negentig weer in Hengelo wonen en meldde zich direct als actief lid.

En dat hebben we geweten.

Kritische beschouwingen in de ledenvergaderingen met Gerdie altijd aan zijn zijde

gestart met de meest actieve club in de PvdA Hengelo: De seniorengroep. Herman ging binnen de seniorengroep van de PvdA voor , leidde de vergaderingen, kwam met thema’s voor politieke discussies en had oog voor gezelligheid. Elk jaar was hij medeorganisator van een uitstapje waarbij de innerlijke mens niet werd vergeten. Hij genoot hier van. Van een afstandje zag je hem dan pijprokend genieten.

Tal van leden en ook niet leden bezochten en bezoeken nu nog steeds iedere eerste donderdag van de maand de bijeenkomsten met telkens een boeiend thema.

Naast heel actief te zijn in de partij was Herman actief in tal van maatschappelijke organisaties zoals Humanitas , de Klokstee en zat hij in diverse adviesorganen zoals o.a de seniorenraad.

Herman wilde bijblijven, ook in de digitale wereld. Hij kocht een smartphone en wilde van zich laten horen in de PvdA appgroep. De verschillende app lessen van Joke en soms ook Marie-José leverden zo nu en dan hilarische toestanden op. Hij kon daar zelf ook om lachen.

Iedere dinsdag zat Herman klaar voor het vragenuurtje. Hier wilde hij niets van missen. Herman was altijd beschouwend en kritisch. Zichtbaar was Herman geroerd als de PvdA klappen kreeg bij de verkiezingen of als er besluiten werden genomen die niet strookten met onze kernwaarden.

We zullen Herman erg missen. De PvdA is hem veel dank verschuldigd voor het vele werk wat hij voor de partij heeft verricht.

Met de mooie herinneringen aan hem nemen we nu afscheid. Herman, bedankt!

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt