Door op 1 april 2016

Afval

Op zaterdag 19 maart was het de ‘nationale opschoondag’. Als raadslid in Hengelo een goede gelegenheid om te zien hoe het gemeentelijk afvalbeleid in de praktijk wordt gebracht. Daarom ben ik, met fractiegenoot Jacob Pol en een aantal andere raadsleden, een ochtend aan de slag gegaan als ‘afvalcoach’ bij het milieu-eiland bij winkelcentrum Groot Driene.

Helaas een bekende plek als het gaat om afvaldump naast de containers. Uit gesprekken met bewoners bleek dat de buurt zich groen en geel ergert aan de afvaldump. Het is dan ook van belang dat de gemeente streng blijft optreden. Onze fractie pleit al langer voor het inzetten van meer handhavers om de afvalproblematiek het hoofd te bieden. Daarnaast waren er ook constructieve tips aan de gemeente, met name over het comfort van de afvalcontainers: de opening van de plasticcontainer is te klein, en de opening van de papiercontainer te laag. Het lijkt ons goed om hier eens naar te kijken, om het netjes wegbrengen van afval zoveel mogelijk te stimuleren.

Begin maart startte de gemeente een proef om op plekken waar veelvuldig sprake is van afvaldump, het gedumpte afval enige tijd te laten liggen. Op die manier zou, aldus het college, de overtreder gewezen worden op de overlast die wordt veroorzaakt. Als PvdA vonden we dit een slechte maatregel: de buurten raken vervuild, en de inwoners die hun afval netjes wegbrengen gaan hieronder leiden. Daarom hebben we de wethouder in de eerstvolgende raadsvergadering opgeroepen onmiddellijk te stoppen met dit beleid. We zijn dan ook blij dat de wethouder een week later heeft aangekondigd deze proef onmiddellijk te stoppen.