Door op 8 november 2013

Algemene beschouwingen: zorg, participatie en welzijn in buurten

Tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen in de Hengelose gemeenteraad heeft de PvdA-fractie haar visie gegeven op de nieuwe taken op het gebied van zorg, werk, participatie en jeugdzorg die vanaf 2015 op de gemeente afkomen. De PvdA fractie is blij met deze nieuwe taken: er liggen kansen om zorg dichtbij mensen te organiseren, in de buurten. Het biedt kansen om heel gericht te kijken naar mogelijkheden om mensen te laten meedoen: bij voorkeur in een reguliere baan, maar ook door vrijwilligerswerk of dagbesteding.

PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘de komende jaren zullen we de buurten in moeten, achter de voordeuren kijken, mensen spreken aan de keukentafels. Wat ons betreft gaan we dit op het niveau van de wijk en de buurten organiseren, door het inzetten van sociale wijkteams. Zonder de bureaucratie van gemeente en instellingen. Door ruimte te geven aan de hulpverleners in de wijk om te doen wat nodig is, zonder dat bewoners stapels formulieren moeten invullen en ingewikkelde indicatietrajecten moeten doorlopen. Per gezin moet sprake zijn van één regisseur die de hulpverlening coördineert, in plaats van hele legers hulpverleners die, hoe goed bedoeld ook, langs elkaar heen werken. Hulpverleners die de gezinnen in de buurt kennen, die vertrouwen opbouwen, en vooral verder kijken dan hun neus lang is. Alleen op die manier kunnen we de zorg verbeteren, meer mensen laten meedoen, en de kosten beheersen.’

Daarnaast heeft de PvdA-fractie gevraagd naar de uitvoering van de eerder dit jaar ingediende motie van de PvdA voor de terugkeer van de mogelijkheid om telefonisch klachten over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels en kapotte lantaarnpalen te kunnen melden. Deze mogelijkheid was als gevolg van de bezuinigingen geschrapt, meldingen konden alleen nog via internet worden gedaan. Naar aanleiding van klachten van met name oudere inwoners, heeft de PvdA gepleit voor het openstellen van de telefonische meldingenlijn. Burgemeester Schelberg gaf tijdens de algemene beschouwingen aan dat de motie inmiddels is uitgevoerd: klachten kunnen weer telefonisch gemeld worden.

De volledige bijdrage van de PvdA-fractie tijdens de algemene beschouwingen leest u hier.