Door Marie-José Luttikholt op 31 mei 2016

Armoede beleid en schuldhulpverlening

In de politieke markt van 10 mei is de conceptnota armoede beleid en schuldhulpverlening besproken. Het waren twee aparte markten. Als PvdA vinden wij echter dat deze twee onderwerpen niet los van elkaar gezien kunnen worden. We investeren als gemeente Hengelo stevig als het gaat om schuldhulpverlening en armoedebeleid. Dit is ook belangrijk omdat het echt niet meevalt, misschien zelfs wel topsport is, om rond te komen op bijstandsniveau.

Voor het in aanmerking komen van bijzondere bijstand ligt de norm binnen de gemeente Hengelo al jaren op de 120% van het bijstandsniveau. Dit hebben we ook vastgehouden in tijden van bezuiniging. Voor de PvdA is het van waarde dat iedereen zoveel mogelijk kan participeren. In het voorstel van het college stond de vraag aan de raad of zij het de moeite waard vinden om te onderzoeken wat het betekend deze grens op te trekken naar 130%. Tot onze verbazing vinden dit maar weinig fracties een onderzoek waard. Als PvdA hebben we aangedrongen op dit onderzoek.

Als PvdA maken wij ons zorgen over de groep mensen die misschien best een hoog inkomen hebben maar door bijvoorbeeld werkloosheid of de hypotheekschuld steeds dieper in de schulden komen en eigenlijk ook aanspraak zouden moeten kunnen maken op het armoedebeleid. Zij zitten met vaste lasten waar ze niet zomaar vanaf kunnen terwijl hun inkomen wel is gehalveerd. We snappen dat dat niet zomaar te regelen valt, maar onze vraag aan het college is of hier op de een of andere manier iets in kan worden gedaan. Als PvdA kunnen wij ons voorstellen dat hier de 130% norm iets in zou kunnen doen.

Daarnaast maken we ons als PvdA ook zorgen over een grote groep gepensioneerden die dachten dat ze het goed hadden geregeld. Ze zien hun pensioen langzaam dalen, de huurprijs en andere vaste lasten stijgen. Zij komen vaak niet (meer) in aanmerking voor zorg- en huurtoeslag en langzaamaan is het genieten van de oude dag dan wel verdwenen en moeten ook zij zich druk maken hoe ze de eindjes aan elkaar knopen. U zult dus begrijpen dat wij als PvdA dit onderzoek graag willen en benieuwd zijn naar de uitkomsten.

Binnen de bijzondere bijstand kunnen mensen in Hengelo gebruik maken van een collectieve zorgverzekering bij Menzis. Bij pakket 3 wordt ook je eigen risico afgekocht. Wij zouden als PvdA graag zien dat dit al gebeurd bij pakket 2. Wij hebben het college gevraagd inzichtelijk te maken wat hiervan de kosten zijn. Steeds vaker zien we dat mensen geen gebruik maken van de gezondheidszorg wegens allerlei extra kosten die ze niet kunnen betalen. Ook in dit opzicht ontstaat er steeds meer een tweedeling in de maatschappij. Dit mogen we niet accepteren. Verder hebben we als PvdA aangeven dat we het van belang vinden dat klanten die gebruik maken van de bijzondere bijstand een op maat pakket kunnen krijgen.

Budget Alert is de poot binnen de gemeente die de inwoners ondersteunt bij de schuldhulpverlening. Dat dit hard nodig is blijkt o.a. uit het stijgende aantal inwoners dat onder bewind staat. Het gaat hierbij om bijna 500 Huishoudens. Het CDA diskwalificeerde deze groep mensen tot ‘kasplantjes’. Schandalig. Bewindvoering is er niet voor niets. Op deze wijze wordt de financiële administratie tijdelijk van mensen overgenomen. Dit vermindert over het algemeen veel stress waardoor men in staat is zich ook op andere zaken te richten. Wat echter wel een punt is, en daarin gaan we zeker met het CDA mee, is dat er voor bewindvoering geen keurmerk is. Iedereen kan bewindvoerder worden met soms alle gevolgen van dien. Je kunt er niet van op aan dat iemand je financiën op goede wijze beheert. Er zijn te veel mensen waarbij de schulden oplopen als zij onder bewind staan. Deze problematiek vraagt landelijke maatregelen.

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt