Betaalbare woningen ook in Hengelo

Door Imdat Yikilmaz op 10 september 2020

Geachte college van B&W,

In een artikel van 10-09-2020 op RTV Oost hebben we kunnen lezen dat er vanuit het rijk subsidie beschikbaar is voor de bouw van betaalbare woningen. Enschede en Deventer zouden met deze subsidie honderden betaalbare woningen kunnen bouwen en Zwolle zou naast deze subsidie gegrepen hebben.

Al vele jaren staat de betaalbaarheid van woningen, ook in Hengelo, onder druk. Dit geldt zowel voor huur- als voor koopwoningen.

Dit onderwerp is meerdere malen in politieke markten en bijeenkomsten met Welbions besproken zonder een echte uitkomst.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met deze subsidiemogelijkheid vanuit het rijk voor de bouw van betaalbare woningen?
  2. Hebben wij, of Welbions, voor 1 of meer projecten in Hengelo deze subsidieaanvraag gedaan? Zo ja, wat is hier de status van? Zo niet, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Imdat Yikilmaz
Raadslid PvdA Hengelo

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz