Bezuinigingen op wijkcentra: Is dat wel nodig?

Door Marie-José Luttikholt op 14 september 2020

Geacht College,

 Vorige week 7 september j.l. hebben wij u gevraagd of de bezuinigingen op de wijkcentra in het licht van Corona nu wel verantwoord zijn. Wij hebben nu begrepen dat er vanuit de provincie een subsidieregeling “Sociale Hypotheek” is.

De provincie Overijssel gaat wijkcentra en dorpshuizen ondersteunen met deze subsidie in ruil voor een tegenprestatie waarmee de leefbaarheid rond het wijk- of dorpshuis verbetert.

De provincie stelt dat door de uitbraak van het Coronavirus wijkcentra en dorpshuizen dit voorjaar maandenlang hun deuren moesten sluiten. Hierdoor liepen ze veel omzet mis. Met de subsidieregeling sociale hypotheek wil de provincie de wijkcentra en dorpshuizen financieel ondersteunen, en tegelijkertijd een impuls geven aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

De subsidieregeling opent vanaf vandaag maandag 14 september. Afhankelijk van het geleden omzetverlies kan een accommodatie een subsidie tot 15.000 euro aanvragen. Dit kan worden terugbetaald middels vrijwilligers werk. De provincie rekent 15 euro per vrijwilligers uur. De accommodatie moet in een plan laten zien hoe ze met hun tegenprestatie de subsidie terugbetalen door de leefbaarheid in de omgeving van het wijkcentrum of dorpshuis te verbeteren.

Vragen aan het college is:

  1. Bent u van deze regeling op de hoogte?
  2. Bent u bereidt om de wijkcentra te ondersteunen met het aanvragen van deze subsidie?
  3. Bent u bereidt om de bezuinigingen op de wijkcentra voorlopig terug te draaien en op een later tijdstip integraal binnen het sociale domein te kijken hoe de 300.000,= die als taakstelling ligt te bereiken.

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt