Bijdrage Marie-Jose Luttikholt tijdens de politieke markt over het Coalitieakkoord

Door Marie-José Luttikholt op 22 juni 2018

Hengelo, 20-6-2018

 

Voorzitter,
Eerlijk is eerlijk, de PvdA is blij verrast met het coalitieprogramma zoals dat nu voor ons ligt.
Sterker nog, op een paar kleine wijzigingen na hadden wij ook een handtekening kunnen zetten bij het kruisje.
Er zit wat ons betreft niet zo heel veel vernieuwends in het programma wat wij dan ook uitleggen als: het beleid dat in deze stad, wat mede door de PvdA al jaren is uitgezet wordt nog steeds aan alle kanten ondersteund.
Sterker nog, de partijen als Pro Hengelo en VVD die toch regelmatig commentaar hadden op dat beleid steunen het nu gelukkig ook. Wij zien dat als compliment.

Je zou het ook kunnen uitleggen als, de VVD en Pro Hengelo snappen dat je punten moet inleveren op het moment dat je in een coalitie stapt en dat je niet meer al je dingen kan waarmaken die je aan de kiezers hebt beloofd.

Het Thema waarvoor is gekozen, “samen”, is het thema waarmee de PvdA de verkiezingen is ingegaan. Een thema waar wij dan ook geheel achter staan.

De coalitie ziet vier belangrijke centrale thema’s en die wil ik dan ook maar eens met u doornemen:

Aantrekkelijke (binnen)stad:
Iets wat door alle partijen is genoemd in het verkiezingsprogramma.
Pro Hengelo heeft het in de verkiezingen gehad over 65 miljoen extra gaan investeren in de binnenstad. De 7 miljoen die nu extra worden voorgesteld, op de 13,5 miljoen euro die al waren afgesproken, zijn daarin een mager resultaat.
Ook het parkeren waarvan de VVD in het verkiezingsprogramma zegt: er moet een goede reden zijn op betaald te parkeren, lijkt de VVD deze reden nu opeens te hebben gevonden.
Een compromis met het goedkoper maken van het derde en vierde uur dat men geparkeerd staat is dan ook een mager resultaat.
Wat de PvdA betreft geen probleem. Wij geloven er namelijk niet in dat je door gratis parkeren meer mensen naar de stad trekt. Je zult moeten zorgen dat er wat te beleven valt in de stad en dan komt men vanzelf. Sterker nog, dan hangen ze er met de benen uit.

U wilt iets doen aan de aantrekkelijkheid van de stad. Daarbij noemt u ook dat de commerciële ontwikkeling van Lange Wemen niet van de grond komt. Eens.
Wat wij niet begrijpen is dat u door dit op deze wijze in het programma te zetten de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding brengt. Bovendien hebben we het hier over marktpartijen. Laat hun het werk doen en stimuleer ze. Dit laatste zou toch moeten passen bij de VVD lijkt me.

Wat ons nog het meest fascineert in het coalitieprogramma aangaande de binnenstad is hoe er wordt omgegaan met de invulling van de markt.
Wij gaan ervan uit dat er inmiddels al weer nieuwe ideeën ontwikkeld worden. Als je namelijk schrijft dat je voor 1 april 2019 de exploitatie rond wilt hebben van het “hijschgebouw” op de markt en dat er anders nieuwe plannen gemaakt gaan worden, heb je wat ons betreft toch wel boter op je hoofd.
Het is nog niet eens helder hoe het gebouw eruit gaat zien, het was immers een impressie tekening. We krijgen de winkels in de stad nog niet eens vol, waarom zou men dan wel op dit gebouw inschrijven?

Hoe serieus neem je de inwoners die voor dit ontwerp hebben gekozen. Aan de ene kant wilt u de inwoners meer bij de stad betrekken, maar aan de andere kant doet u met dit soort uitspraken het serieus nemen van de inwoner direct weer de das om. Je zou er ook voor kunnen kiezen om het gebouw te gebruiken voor beeldende kunst en ateliers. Dit zijn keuzes die je kunt maken. Wij zouden ervoor kiezen om de inwoner serieus te nemen, u kiest anders. Dat kan.

Wat betreft het Terrassenbeleid hebben wij wel een verduidelijkende vraag: Gaat u nu handhaven of laat u het beleid nu juist los? Het is ons niet duidelijk geworden in dit programma.

Dat Oyfo, een van onze belangrijke culturele voorzieningen naar het Hazemeijer terrein gaat is iets waar wij blij mee zijn.
Snel werk van maken zou ik zo zeggen, zodat er niet nog meer wordt afgebroken van de verschillende onderdelen.
Wij maken ons natuurlijk ook zorgen om de Wilhelminaschool maar hebben nooit zoals Pro Hengelo dat wel heeft gedaan in haar programma gezegd dat voormalig museum “t Heim” in de Wilhelminaschool moet blijven.
Lastig om zo’n belofte aan de kiezer te moeten loslaten lijkt me.

Sociaal Domein:
Binnen het sociaal domein valt ons het woord versoberen op. Dit wordt meerdere keren genoemd. We willen hier als PvdA heel helder en duidelijk hebben gezegd dat de inwoners van Hengelo de zorg moeten kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben. Daar willen we niets aan af doen.

We willen wel, en daar kan het college ons in vinden, de zorg anders gaan organiseren. Dit kun je doen door te zorgen dat je aan de voorkant helder hebt wat het je gaat kosten. Dat doe je met subsidie.

In het stuk participatiewet lazen wij twee zaken waarvan wij dachten: ja hier lees je de VVD:
“werkzoekenden zijn primair verantwoordelijk voor een eigen inkomen en het vinden van werk”.
Wat ons betreft, en dat valt ons dan tegen van de SP, had hierachter moeten staan dat als dat niet lukt wij als overheid de plicht hebben om op te treden als een vangnet. Hier tillen wij als PvdA in ieder geval zwaar aan.
Ook wordt de Tegenprestatie genoemd; Dit gaat uit van het negatieve. Wij kijken liever hoe je kunt zorgen dat mensen met een uitkering mee kunnen doen.

Wat betreft het armoedebeleid lezen wij geen versobering en de huiswerkbegeleiding wordt misschien structureel bij succes. Daar zijn wij blij mee.

Duurzame stad:
In het stuk duurzame stad willen we een paar punten aankaarten:

Huursector: Wat wij willen is dat de huurhuizen duurzaam worden opgeknapt waardoor er minder woonkosten ontstaan. Zoek hiervoor naar fondsen e.d. zodat het voordeel bij de lage inkomens terecht kan komen. Tot nu toe zijn het bijna alleen nog de hoge inkomens die kunnen profiteren van subsidies en dergelijke om hun woning duurzaam te maken en dat vinden wij niet verteerbaar.

Wij vinden het van groot belang dat de sociale woningbouwvoorraad op peil blijft. Het percentage mag hierin zelfs wel omhoog. We zijn dan ook teleurgesteld dat we de 1000 woningen van Pro Hengelo in dit programma in rook zien opgaan.

Over afval moeten we toch ook iets zeggen.
In uw programma schrijft u dat u het bedrag voor de keuze Otto wilt verlagen naar 24 euro op jaarbasis i.p.v. 36 euro. Gelijktijdig zegt u dat de vervuiler betaald.
Mocht blijken dat de 24 euro toch niet toereikend is wilt u dit verrekenen met de afvalstoffenheffing.
Dat is toch niet eerlijk. Dat is toch niet de vervuiler betaald, dat is alle inwoners betalen.
U zou er ook voor kunnen kiezen de 36,- euro achteraf te verrekenen mocht het dat gekost hebben. Dat is eerlijk.

Open bestuursstijl:
De vraag die we hierbij hebben is “hoe dan”.
Vier jaar geleden, en ook acht jaar geleden heeft de toenmalige coalitie zich telkens oprecht ingezet om de inwoners van onze stad meer te betrekken. Openheid te creëerden te luisteren etc. Helaas moeten we constateren dat dat niet zo goed is gelukt.
Wij zijn benieuwd naar de vernieuwende ideeën die dit college hierover heeft. Het vraagt om een cultuuromslag, ook van het ambtelijk apparaat. U als college zult hierbij het voorbeeld moeten geven.

Al met al, een mooi programma waar we als raad samen mee aan de slag kunnen, waaruit wij de slogan proeven: Continuïteit in beleid.
U mag van ons als PvdA verwachten dat wij voorstellen, waar wij op inhoud achter staan, zullen steunen. Wij zullen kritisch blijven op de inhoud dus u zult van ons horen.

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt