Door op 1 maart 2016

Bruggen en sluizen

Rijkswaterstaat moet bezuinigen op de bediening van de bruggen en sluizen in Overijssel. De service aan gebruikers van het Twentekanaal komt daarmee onder druk te staan en het tast de concurrentiepositie van de Twentse binnenvaart aan. Met Rijkswaterstaat zijn het kader van “Beter Benutten” afspraken gemaakt over een nieuwe manier van bedienen van de bruggen en sluizen. De sluizen in Hengelo en Delden worden vanaf 2018 volcontinu op afstand bediend vanuit Eefde. Minister Schulz heeft op 18 februari daarvoor samen met gedeputeerde Boerman een overeenkomst getekend.

Een moeilijk punt blijft nog wel de renovatie van de sluizen in 2017, waarbij Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven een verschil van inzicht hebben over de maximale stremmingsduur. De voorgestelde stremmingsduur van maximaal 35 aaneengesloten dagen stuit op grote bezwaren en leidt tot een schadepost van enkele miljoenen voor het bedrijfsleven