De Nije Stichting verdient een goed onderkomen!

Door Marie-José Luttikholt op 5 november 2018

De PvdA wil graag van het college weten wat zij er voor over hebben om de Nije Stichting voor Hengelo te behouden. Zij zijn op zoek naar een pand waar zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten en daarmee vele mensen en gezinnen in heel Twente ondersteunen die kanker hebben of waar de diagnose kanker bij een van de gezinsleden is geconstateerd. De stichting heeft in haar tien jarig bestaan zowel lokaal als landelijk haar bestaansrecht bevestigd. Sterker nog door de Nije Stichting maken er minder gebruik van de dure zorg binnen de WMO. Als Hengelo zouden we trots moeten zijn op deze stichting die landelijke bekendheid geniet en er alles aan moeten doen om deze stichting binnen onze gemeente te behouden.

 

De Nije Stichting is op zoek naar een nieuw pand.  Zij krijgen dit niet zelfstandig met de gemeente voor elkaar. Graag zouden wij als PvdA  zien dat zij beschikking kunnen krijgen over de monumentale boerderij aan de Bruinsweg. Zij kunnen de middelen die nodig zijn om het pand te verbouwen en daarmee te zorgen voor een multi disciplinair centrum voor psychosociale zorg voor elkaar krijgen.

Het pand kost nu, ondanks dat het verhuurd is via AD HOC de gemeente maandelijks geld. Op het moment dat zij het pand ter beschikking stellen aan de Nije Stichting is de gemeente van deze kosten bevrijd. Daarnaast weet de gemeente dat deze stichting bereid is om het pand in originele stand te herstellen waarmee het voldoet aan de historische waarde van het pand.

 

Als PvdA hebben we daarom de volgende vragen:

 

  • Wat heeft u er als college voor over om de Nije stichting voor Hengelo te behouden. Zij zijn Twente breed bekend, sterker nog de stichting heeft landelijke bekendheid door de unieke wijze waarop dit huiskamerproject is georganiseerd.
  • Deze stichting, die landelijke bekendheid geniet en zoveel goed doet voor mensen die in zeer moeilijke omstandigheden stabiliteit en zekerheid moeten vinden in hun leven, hebben nog nooit om een financiële bijdrage gevraagd van de gemeente. Wij vragen ons af of u het met ons eens bent dat u deze stichting zou kunnen zien als een voorliggende voorziening.

Is het college het met ons eens dat mocht deze stichting er niet meer zijn u als gemeente extra kosten kwijt bent via de WMO omdat mensen, die nu via de stichting worden geholpen een beroep kunnen doen op de WMO?

  • Is het college het met ons eens dat de Nije Stichting prima past op het gezondheidspark?
  • Hoe lang staat het pand aan de Bruisweg 32 reeds leeg en wat kost dat de gemeente jaarlijks?
  • Is het reëel om hier een bedrag van 400.000,= in de boeken voor op te nemen met de wetenschap dat de boerderij behoorlijk in verval is en dat er minimaal ook nog voor dit bedrag moet worden verbouwd wil je het tot een functioneel gebouw maken.
  • Loopt de gemeente bij deze boerderij niet het risico een nieuw “Badhuis” binnen de gemeente Hengelo te creëren indien zij hier niet binnen afzienbare tijd een goede invulling voor vinden?
  • Is de gemeente het met ons eens dat deze locatie een prachtige plek is waar de stichting haar werkzaamheden verder zou kunnen laten groeien naast alle verschillende ondersteuning die zij nu al bieden voor de mensen in heel Twente?
  • Wat voor mogelijkheden ziet u als college om de stichting haar werkzaamheden te vervolgen aan de Bruinsweg 32.

 

Wij wachten uw antwoord met belangstelling af.

 

Met vriendelijke groeten

 

Marie-Jose Luttikholt

 

PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt