10 februari 2015

Economische samenwerking Twente verder onder druk

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn sinds eind 2014 bezig met de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de Technology Base: de ontwikkeling van het luchthaventerrein tot bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid. Al in december heeft de PvdA Hengelo bezorgd gereageerd op deze plannen.

Op dit moment is er in Twente een overschot aan bedrijventerreinen, ook voor innovatieve bedrijvigheid. Het Kennispark Twente bij de Universiteit en de Thales campus in Hengelo zijn terreinen met prima voorzieningen om deze bedrijven een plek te kunnen bieden. Het toevoegen van een nieuw bedrijventerrein bij de luchthaven leidt tot meer leegstand op de andere bedrijventerreinen in Twente. Onze oproep aan de gemeente Enschede en de provincie is om ons als gezamenlijk te richten op een slagvaardige ontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen. Op dit moment lijken beide overheden zich eenzijdig te richten op hun eigen belang: de ontwikkeling van het luchthaventerrein.

Aan de ontwikkeling van het luchthaventerrein werd afgelopen week een nieuw hoofdstuk toegevoegd: de Enschedese wethouder Welman toverde het voornemen van de provincie voor de overname van het XL Businesspark als een konijn uit de hoge hoed.

Het XL Businesspark is het bedrijventerrein aan de A35 bij Almelo, dat bedoeld is voor bedrijven die een grote oppervlakte nodig hebben. Het XL Businesspark is gezamenlijk eigendom van de provincie en de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne. Wat de PvdA in Hengelo betreft is over de overname van het bedrijventerrein door de provincie best te praten.

Het voorstel lijkt op het eerste gezicht best logisch: de provincie neemt de aandelen XL Businesspark over van de gemeenten, neemt het financieel verlies en haalt een aantal hectare grond uit de verkoop. Deze vermindering van de oppervlakte op het XL Businesspark kan vervolgens gebruikt worden voor het ontwikkelen van de Technology Base op het luchthaventerrein. Wat daarbij even vergeten wordt is dat het XL Businesspark alleen plek biedt aan grote bedrijven en daarmee niet concurrerend is met andere bedrijventerreinen in Twente. De plannen op het luchthaventerrein zijn dat wel. Daarmee is dit voorstel niets meer dan een sigaar uit eigen doos.

Het zonder enig overleg met de aandeelhoudende gemeenten droppen van dit voorstel door de Enschedese wethouder draagt in ieder geval niet bij aan de noodzakelijke samenwerking in de regio. De Twentse samenwerking op het gebied van economische ontwikkeling komt daarmee verder onder druk. Wat mij betreft onverantwoord in een tijd waarin we als Twente de handen ineen moeten slaan om Twente economisch te versterken om de hoge werkloosheid te bestrijden.

Aanstaande woensdag spreken de Enschedese gemeenteraad en Provinciale Staten over deze ontwikkelingen in een gezamenlijke vergadering. De afgelopen week heb ik daarover contact gehad met de PvdA-fractievoorzitters uit Enschede en de staten.