Door op 14 juli 2016

Evaluatie maatregelen Torenlaan

In 2014 is er een verkeerskundige analyse uitgevoerd voor de Torenlaan. Conclusie hieruit was dat er maatregelen genomen moesten worden om de verkeersveiligheid op de Torenlaan te verbeteren. In 2015 is een maatregelenpakket overlegd met belanghebbenden. Er zijn 7 versmallingen verspreid over de Torenlaan uitgevoerd en het plateau op het kruispunt met het sportpark is aangepast. Daarnaast zijn de 60 km borden verduidelijkt. Na bijna een jaar zijn de maatregelen geƫvalueerd.

Uit de metingen blijkt dat de verkeersintensiteit op de Torenlaan ongeveer gelijk is gebleven. Wel blijkt de snelheid te zijn afgenomen. De Torenlaan is geen intensieve fietsverbinding. Op een gemiddelde werkdag fietsen er van 07.00 u. tot 19.00 u. 457 fietsers. Gebruikers en belanghebbenden geven aan dat er ter hoogte van de versmallingen regelmatig onveilige situaties ontstaan voor fietsers.

Om de situatie ter hoogte van de versmallingen te verbeteren worden verschillende suggesties gedaan, zoals het verleggen van de stroken voor de fietsers naast de versmallingen, het instellen van voorrang ter hoogte van de versmallingen en handhaving op onveilig gedrag van automobilisten.

Jan Bron

Wethouder