Door op 30 juni 2017

Fractievoorzitter PvdA Hengelo stopt eerder dan voorzien

De Hengelose PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander neemt in de raadsvergadering van 18 juli afscheid van de Hengelose gemeenteraad. Hollander is door de gemeenteraad van Winterswijk per 1 september 2017 benoemd tot raadsgriffier. Deze benoeming is aanleiding voor zijn vertrek uit de gemeenteraad van Hengelo. 

Maarten Hollander: ‘ik ben trots en verheugd over het feit dat de Winterswijkse raad mij heeft benoemd tot griffier. Ik wil mij volledig kunnen richten op deze nieuwe functie. Daarom moet ik helaas vervroegd afscheid nemen van de Hengelose politiek. Ik had deze raadsperiode graag afgemaakt, maar deze functie is een prachtige kans om ook de komende jaren betrokken te blijven bij het lokaal bestuur’. Hollander had eerder aangekondigd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 niet herkiesbaar te zijn.

Maarten Hollander is sinds 2008 lid van de Hengelose gemeenteraad. In 2010 werd hij door de fractie gekozen tot fractievoorzitter. Hollander was lijsstrekker van de PvdA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Vice-fractievoorzitter Marie-José Luttikholt: ‘De PvdA-fractie zal Maarten met al zijn ervaring en kundigheid enorm gaan missen echter wij vinden ook dat hij deze kans niet kan laten lopen en zijn blij voor hem dat hij op deze prachtige functie is benoemd’.

Het fractievoorzitterschap van de PvdA Hengelo wordt waargenomen door vice-fractievoorzitter Marie-José Luttikholt. Op het moment dat bekend is wie als opvolger namens de PvdA zitting neemt in de raad, kiest de fractie een nieuwe fractievoorzitter.