Hebben de verbeteracties op de afdeling Ruimtelijke Ordening wel effect gehad?

Door Imdat Yikilmaz op 15 april 2020

Schriftelijke vragen aan het college van B&W

 

Geachte college van B&W,

Begin 2019 hebben we als gemeenteraad een besluit genomen over de gewijzigde bestemmingsplan Gezondheidspark Aletta Jacobslaan. Hierin hebben we een woonbestemming gewijzigd in een groenbestemming met onderliggende reden dat de eigenaar van die gronden (Megahome) keer op keer niet in staat bleek om de voor hun gereserveerde plancapaciteit om te zetten in een project om daar ook echt woningen te bouwen.

Als fractie van de PvdA hebben we dit plan gesteund waarbij we volledig vertrouwd hebben op de geruststelling vanuit de ambtelijke organisatie. Dit plan was goed besproken met verschillende ambtenaren van de afdeling ruimtelijke ordening en de daarbij horende juristen.

Ongeveer een maand gelden bereikte ons het bericht via de TC Tubantia dat de curator van het failliete Megahome de rechtszaak tegen de gemeente Hengelo over de bouwgrond Gezondheidspark had gewonnen. Helaas hebben we tot de dag van vandaag hier geen reactie op gehad vanuit het college van B&W.

Namens de fractie van de PvdA wil ik u daarom de volgende vragen stellen:

  1. Kan het college ons alsnog voorzien van een algemene reactie op deze verloren rechtszaak?
  2. Wat zijn nu de exacte consequenties van deze verloren rechtszaak voor de gemeente Hengelo?
  3. Watvoor gevolgen heeft deze verloren rechtszaak voor de lopende verbeteracties op de RO-afdeling na aanleiding van het Bing onderzoek uit 2016? Is hier intern in de ambtelijke organisatie al naar gekeken? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?
  4. Kunnen we uit deze verloren rechtszaak concluderen dat de verbeteracties op de afdeling RO, na aanleiding van het Bing onderzoek uit 2016, nog niet het beoogde effect heeft gehad?
  5. Graag willen wij geïnformeerd worden over de stand van zaken omtrent het verbetertraject op de RO-afdeling. Kunt u dit organiseren?

Met vriendelijke groet,

Imdat Yikilmaz
Raadslid PvdA Hengelo

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz