Door op 18 maart 2014

Hengelo sterk en sociaal: stem PvdA!

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee wordt de raadsperiode 2010-2014 afgesloten. Het was een periode die in het teken stond van bezuinigingen. We hebben pijnlijke maatregelen moeten nemen, die z’n weerslag hebben op onze stad. Maar tegelijkertijd sta ik als sociaal-democraat achter de keuzes die we hebben gemaakt. Het armoedebeleid is in stand gebleven, er is extra geïnvesteerd in schuldhulpverlening en afspraken op Twents niveau hebben de Twentse economie en arbeidsmarkt een steviger basis gegeven. En daar gaan we nu, bij een aantrekkende economie, de vruchten van plukken. En dat moet ook: de werkloosheid in de regio is ons als PvdA een doorn in het oog.

De PvdA in Hengelo laat al jaren zien de stad op een verantwoorde wijze te kunnen besturen. Onze wethouder Jan Bron heeft de afgelopen jaren ijzer met handen gebroken: miljoenen subsidie zijn binnengehaald om de economie, woningbouw en werkgelegenheid in onze stad te versterken door de doorontwikkeling van Hart van Zuid, het verbeteren van de infrastructuur, het doorzetten van Lange Wemen als belangrijke impuls voor de binnenstad, en een kwaliteitsimpuls in wijken als Veldwijk en de Berflo Es. En daar mogen we als PvdA-ers trots op zijn!

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als PvdA gaan we laten zien dat we er staan. Dat wij de partij zijn die staat te popelen om de zorg écht toekomstbestendig te maken, door deze weer dichtbij de mensen te brengen. Dat we iedereen willen laten meedoen, bij voorkeur in een reguliere baan, maar ook door middel van vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dat we laten zien dat we de verantwoordelijkheid voor het veilig opgroeien van onze kinderen aankunnen. Dat we staan voor een sociaal Hengelo en de aanval openen op de kinderarmoede. En dat we onze stad blijven doorontwikkelen, met Lange Wemen en Hart van Zuid. Omdat stilstand achteruitgang is.

U kunt 19 maart een bijdrage leveren aan een sterke PvdA in Hengelo! De opkomst dreigt onder de 50% te zakken. Ik hoop van harte dat wij in Hengelo laten zien dat we onze democratische verworvenheden serieus nemen, en massaal de kleine moeite nemen om naar de stembus te gaan. En kies dan voor een sterk en sociaal Hengelo: stem PvdA!

Maarten Hollander
Lijsttrekker