Hoe moeilijk kan het zijn? – Fruit op school bekostigd vanuit het kindpakket laat op zich wachten!

Door Marie-José Luttikholt op 15 oktober 2018

Fruit op school bekostigd vanuit het kindpakket laat op zich wachten!

Het is voor de PvdA fractie niet te begrijpen waarom het fruit op de basisscholen nog niet is geregeld.

Eind 2017 is afgesproken dat er minimaal een bedrag van 10.000 euro beschikbaar zou komen voor fruit op de basisscholen. Dit om te zorgen dat alle kinderen dagelijks fruit eten. Toen er vervolgens in 2017 nog een bedrag over was vanuit de armoede gelden is besloten om dit bedrag nog wat op te hogen. Inmiddels zitten we in oktober en is het fruit nog steeds niet geregeld.

We vragen het college dan ook waarom dit nog niet is geregeld. Wij kunnen als fractie in vijf minuten zo een plan bedenken wat misschien nog wat uitwerking nodig heeft, maar daar is toch niet bijna een jaar voor nodig. College hoe kan dit?

Ook is eind 2017 afgesproken dat er huiswerkbegeleiding geregeld zou worden voor kinderen die dit nodig hebben.  Hier zou in totaal voor 2018 rond de 180.000 euro beschikbaar zijn. (Dit omdat er nog geld over was van 2017.) De PvdA is blij dat de hele raad dit idee van hen heeft omarmt.

Ook hier geldt; het is nu oktober en de huiswerkbegeleiding is slechts gestart op 1 school voor een bedrag van 46.000 euro.

De PvdA heeft al eerder vragen gesteld over de huiswerkbegeleiding. Daar zijn nog geen antwoorden op gekomen. Er is wel een brief door het college naar de raad gestuurd waarin een pilot voor een het bedrag van 46.000 euro vermeld staat.

We vragen het college waarom niet het hele bedrag is ingezet op verschillende scholen zodat zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van kunnen maken. Aan de ene kant wordt er elk jaar weer vol verwondering gekeken naar het bedrag dat niet gebruikt wordt binnen het armoedebeleid. Nu blijkt echter dat u het zelf niet beschikbaar stelt. Kunt u ons uitleggen wat hier aan de hand is?

We hopen binnen de normale tijd antwoord op onze vragen te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt