Door op 1 maart 2016

Huishoudelijke hulp in Hengelo

Mensen die op dit moment ondersteuning van TSN krijgen in het huishouden blijven daarvan verzekerd nadat TSN stopt. Eind 2015 heeft TSN uitstel van betaling aangevraagd. Vanaf dat moment is er landelijk, maar ook binnen de gemeente Hengelo volop overleg gevoerd over het vervolg.

Inmiddels is duidelijk dat TSN daadwerkelijk stopt met het uitvoeren van huishoudelijke hulp. Ik ben blij dat we de cliƫnten van TSN hebben kunnen informeren dat BiOns, BTKzorg, Royal Topzorg, Vitaal Thuiszorg en Zorggroep Manna bereid zijn om de taken van TSN over te nemen. Deze organisaties hebben de afgelopen jaren naar onze volle tevredenheid de huishoudelijke hulp aan onze inwoners geboden. De bewindvoerders van TSN hebben aangegeven dat TSN tot 25 april ondersteuning kan blijven bieden. Ruim voor die tijd ontvangen de mensen een vervolgbrief met nadere informatie over de overstap. De organisaties hebben uitgesproken om zo veel mogelijk van het personeel van TSN over te nemen. Als dat lukt en de hulp kan bij een van de andere aanbieders aan het werk, kunnen de mensen er vervolgens zelf voor kiezen om met hun hulp mee te verhuizen.