Door op 1 april 2016

Inkoop Zorg en jeugdhulp

Sinds 2015 is de decentralisatie rond zorg en jeugdhulp een feit. Samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op dit gebied is ondergebracht bij de Regio/Samen14. Binnen Samen14 is hard gewerkt aan gezamenlijke uitgangspunten voor beleid en uitvoering. Alle 14 Twentse gemeenteraden hebben dit gezamenlijk vastgesteld.

Een belangrijk punt is geweest om de zorg te blijven bieden aan de Twentse inwoners die dit nodig hebben. Verder was het ook belangrijk om de zorgaanbieders in onze regio duidelijkheid te bieden over de continuïteit van hun werk. Voor 2016 zijn de contracten verlengd. We nemen tijd om voor volgend jaar ons goed te bezinnen op de te leveren producten en de bijbehorende tarieven. Ook gaan we de Twentse aanpak vergelijken met andere Nederlandse regio’s.

De uitgangspunten die de kaders voor de inkoop vormen zijn ongewijzigd en staan centraal in het transformatieproces:

1        1 Gezin en 1 plan 1 regisseur (waarbij de cliënt centraal staat)

2        Eigen kracht (inzet omgeving en lokale algemene voorzieningen)

3        Keuzevrijheid voor de cliënt (inhoudelijk te maken keuzes geven hier nader richting aan)

4        Lokaal wat lokaal kan (woonplaatsbeginsel)

5        Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk.

In Hengelo gaan we in de wijken de wijkcentra nadrukkelijk inzetten voor de dagbesteding (ondersteuning maatschappelijk leven en ondersteuning zelfstandig leven). Wijkracht zal daar vorm aan geven.