Door op 11 februari 2015

Kleine ondernemers: Tijd voor actie!

Jaarlijks voeren we in Hengelo het gesprek over winkeltijden. Dat doen we in ieder geval bij de verordening winkeltijden die komende woensdag 11 februari in de raad wordt besproken.

Onze fractie gaat bij die besprekingen steeds uit van twee uitgangspunten:

– we willen regelen wat ondernemers samen afspreken;
– we willen daarbij nadrukkelijk ruimte voor de belangen van kleine ondernemers.

Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de zondagopenstelling van de winkels op plein Westermaat (Ikea, Praxis, Prenatal, etc). In de binnenstad zijn de winkels in de regel één keer per maand open. Komend jaar mogen de bouwmarkten die dat willen ook elke zondag open (i.v.m. de opstelling van de Praxis op Plein Westermaat). Supermarkten mogen op zondag niet open in de huidige verordening.

Supermarkten willen open

Vanuit de supermarkten is er op de verordening een zienswijze ingediend waarin zij oproepen om wel open te mogen op zondag. Belangrijke argumenten voor openstelling van de supermarkten zijn de openstelling in buurgemeente Enschede, de openstelling van de Makro (wie heeft er geen toegang tot een pasje tegenwoordig?), de branchevervaging in bouwmarkten (wasmiddel is ook te koop bij de bouwmarkt) en ook de recente besluitvorming in de Bornse Raad om openstelling op zondag mogelijk te maken. In een artikel in de TC Tubantia gaf de centrummanager uit Borne blijmoedig aan dat de Bornse supermarkten straks ook op zondag open zijn voor bezoekers uit Hengelo.

Is de trend nog wel te stoppen?

Al deze argumenten brengen wat onze fractie betreft de vraag aan de orde: is de trend nog wel te stoppen? Waarmee is het belang van kleine ondernemers het meest gediend? Het college stelt voor om de komende periode een nieuwe verordening ter inzage te leggen waarin het WEL mogelijk is voor supermarkten en andere detailhandel om op zondag open te zijn. Daarmee geven we eenieder die dat wil ruimte om opnieuw een zienswijze in te dienen. Wat ons betreft is dat het democratisch proces waar we niet omheen willen! Het wijzigen van de huidige verordening bij amendement, zoals de VVD voorstelt, is wat ons betreft daarom ook geen optie. Nadat de verordening ter inzage heeft gelegen kunnen we de discussie in de raad voeren en opnieuw beslissen over een zondagopenstelling.

En daarmee eindig ik waar ik begon: Kleine ondernemers….tijd voor actie! 

Onze fractie vindt dat we op basis van de nieuwe zienswijzen een besluit moeten nemen dat niet volgend jaar alweer discutabel is. Om ons heen is de zondagopenstelling steeds vaker een feit. Wij willen graag de belangen van kleine ondernemers meewegen en beschermen, maar daarvoor moeten we ze wel horen! De kleine ondernemers uit Groot Driene deden dit in de politieke markt. Zij geven aan tegen zondagopenstelling van de supermarkten (en ook zondagopenstelling van hun eigen winkels) te zijn. Graag horen wij van veel meer ondernemers hoe zij daar tegenaan kijken.

Kleine ondernemers, dien uw zienswijzen in! Laat u horen! Stel onze raad in staat om een discussie te voeren waarin ook uw stem doorklinkt en tot een goede afweging te komen.

Naast het indienen van uw zienswijze hoort de PvdA-fractie ook graag uw mening. U kunt die mailen naar: b.oosten@hengelo.nl