Leid Twente uit de corona crisis: investeer in mensen, wonen, werk en scholing!

Door Marie-José Luttikholt op 4 juni 2020

Leid Twente uit de corona crisis: investeer in mensen, wonen, werk en scholing!

De politiek komt ook in de Twentse gemeenteraden weer op gang. Onze PvdA-fracties zijn in alle gemeenten dagelijks in de weer om de schadelijke effecten van de corona crisis scherp te krijgen en te bestrijden. Duidelijk is dat ‘nieuwe kwetsbaren’ voor Den Haag een ander woord is voor de bittere werkelijkheid: het virus mag dan voor iedereen gelijk zijn, de crisis is dat bepaald niet. De bestaanszekerheid van vele Tukkers staat onder druk. De stress, eenzaamheid en onzekerheid groeien met de dag. De kloof tussen arm en rijk is pijlsnel groter aan het worden. Daarom is het tijd weer politiek te bedrijven, keuzes te maken, want er zijn moeilijke beslissingen te nemen. Niet herstellen wat eigenlijk al kapot was, maar keuzes maken en waar het kan investeren, dat is onze oproep aan politici en bestuurders.

Wonen

Het hebben van een fijne plek om te wonen is nog nooit zo belangrijk geweest. Het recht op goed en betaalbaar wonen staat helaas ook in Twente zwaar onder druk. Door de corona crisis dreigt de bouw stil te vallen, veel mensen verliezen hun baan of zien de uren in hun flex-contract verdampen. In sommige gevallen verhogen (commerciële) verhuurders de huren en komen mensen verder in de problemen. Wij roepen de woningcorporaties en wethouders op om tot een regionaal noodfonds te komen. Om waar mogelijk uitstel van huurbetaling regionaal samen op te vangen. Om financiering van nieuwbouw aan te jagen. Om met een krachtig Twents geluid naar het Rijk te gaan. Stop nú de verhuurdersheffing, zorg dat woningcorporaties weer kunnen bouwen!

Midden en klein bedrijf

Veel familie- midden- en kleinere bedrijven staan onder druk en hebben het zwaar. Juist hier werken ontzettend veel mensen, daarom moeten we blijven investeren en ze blijven steunen. Zo blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden. Wij roepen de vermogende Twentenaren op om hun geld lokaal in te zetten: beleg het niet langer op de wereldmarkt, investeer in uw eigen regio, help de economische structuur van onze regio te behouden en te versterken!

Arbeidsmarkt

De economie en arbeidsmarkt in Twente gaan veranderen. Dat bedreigt het werk van veel mensen dus we moeten knokken voor elke baan. Deze crisis biedt echter ook kansen. Er is in Twente een krachtige organisatie opgebouwd om dat mogelijk te maken: het Twents Fonds voor Vakmanschap. Wij roepen de (Young)Twente Board en de Provincie Overijssel, de gedeputeerden Van Hijum en De Bree op om dit fonds in omvang te vergroten en te laten zien waar ze toe in staat zijn. Om middelen uit de Regio Deal in te zetten voor een krachtige impuls voor her-, om- en bijscholing. Zorg dat mensen die door de crisis thuis zitten versneld kunnen bijscholen! Jongeren verdienen bijzondere aandacht. Zij hebben nu nauwelijks de kans om werkervaring op te doen en te laten zien wat ze waard zijn. Laat dit geen verloren generatie worden!

Basisbanen

Als er in de corona crisis iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat banen in de publieke sector cruciaal zijn. Wij roepen de wethouders van Twente dan ook op om de handen ineen te slaan: kom met een Twents plan voor een pool van basisbanen. Banen waar de markt geen geld voor over heeft, maar die van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid, veiligheid en onze publieke ruimte. Voor professionals in onderwijs, veiligheid, cultuur, zorg en welzijn is die hulp meer dan welkom. Zij moeten alle zeilen bijzetten om goed uit de crisis te komen. Gemotiveerde collega’s met een basisbaan kunnen hen allerlei taken uit handen nemen.

De coronacrisis raakt alle Twentenaren. Er ligt voor ons een opdracht om de strijd aan te gaan waarin niemand in deze crisis achtergelaten wordt. Voor ons ligt een heldere taak. De strijd voor bestaanszekerheid van alle inwoners van onze regio. De zekerheid van goed werk, betaalbaar wonen, het beste onderwijs, prachtige cultuur en uitstekende zorg.

De fractieleiders en afdelingsvoorzitters van de Twentse afdelingen:

Yara Hümmels & Ben Kokkeler                                                             PvdA Enschede

Marie-José Luttikholt & Wim Winter                                                     PvdA Hengelo

Arjan de Vries & Hans Gerritsen                                                           PvdA Almelo

Thij Looman & Wim Oltwater                                                                PvdA Haaksbergen

Leon Lulofs & Gert Jan Egberink                                                          PvdA Oldenzaal

Cel Severijn & Gert Jan Egberink                                                          PvdA Dinkelland

Henk Wessels & Gert Jan Egberink                                                      PvdA Tubbergen

Jimme Nordkamp & Gert Jan Egberink                                                PvdA Losser

Stephan Reusken & Gerard Beukers                                                    PvdA & GroenLinks Twenterand

Fred Rijkens  & Peter de Bruijn                                                             PvdA Hof van Twente

Jan de Vries, Dick Slettenhaar & Martin Tikken (GroenLinks)              PvdA & Groenlinks Borne

Geert Geujen & Mark Paalman                                                             PvdA Hellendoorn

Bert Otten                                                                                              Voorzitter Gewest Overijssel

——–

Noot voor de redactie:

Contact kan worden opgenomen met Yara Hümmels, y.hummels@enschede.nl, 06-40341822 of Ben Kokkeler, ben@kic-m.nl, 06-10723379

 

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt