Door op 24 februari 2014

PvdA Hengelo kritisch over staken inzameling incontinentiemateriaal

De PvdA-fractie in de Hengelose gemeenteraad is kritisch over het besluit van het college om de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal te staken. Voor de PvdA was de gratis inzameling een belangrijke randvoorwaarde bij de invoering van diftar.

De fractie vreest dat dit besluit onevenredige financiële consequenties heeft voor met name de Hengelo-ers die aangewezen zijn op incontinentiemateriaal, omdat deze groep medisch afhankelijk is. PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: “Wij zijn verrast door dit besluit. In het najaar gaf het college nog aan dat de gratis inzameling in ieder geval bij het afvalbrengpunt door zou gaan. Ook mijn fractie staat achter het principe ‘de vervuiler betaald’, maar voor de Hengeloërs die afhankelijk zijn van incontinentiemateriaal is geen sprake van een keuze. Wij zijn bang dat met name deze groep door deze maatregelen financieel te hard getroffen wordt. We hebben bij de invoering van diftar niet voor niets randvoorwaarden gesteld.”

De PvdA wil onder andere van het college weten welke afweging is gemaakt en hoe de getroffen groepen worden gecompenseerd. De schriftelijke vragen van de PvdA-fractie leest u hier: Schriftelijke vragen inzameling luiers en incontinentiemateriaal