Door op 29 december 2015

Mogelijke overschrijding van geluidproductieplafond Twentelijn

Door de aanleg van het derde spoor van de Betuweroute tussen Emmerich en Oberhausen zijn er omleidingen noodzakelijk voor het goederenvervoer. Door de omleidingen via de grensovergang Oldenzaal worden er op het tracé Hengelo-Oldenzaal en in Almelo overschrijdingen van de wettelijke geluidproductieplafonds verwacht.

Volgens het overzicht van werkzaamheden op de website van de rijksoverheid is er van 18 april tot 17 oktober 2016 tussen Zevenaar en Oberhausen slechts één spoor beschikbaar en zijn gedurende twee weken in juli beide sporen afgesloten. In die periode wordt in de gemeente Hengelo een overschrijding van het geluidproductieplafond verwacht. Er zijn maatregelen nodig om deze overschrijdingen te voorkomen. Deze moeten dan vóór 18 april 2016 getroffen worden. De gemeente Hengelo heeft daarom verzocht zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de vraag welke maatregelen nodig zijn om overschrijdingen te voorkomen en de hinder zoveel mogelijk te beperken.