Door op 31 januari 2016

Nieuwbouw stadskantoor

Afgelopen woensdag 27 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de start van de nieuwbouw van het stadskantoor, het inrichten van de openbare ruimte en de renovatie van het stadhuis. Met een stemverhouding van 22 voor en 11 tegen een ruime meerderheid.

Wat was precies het gevraagde besluit?

Het besluit dat genomen is, ging niet over óf we een nieuw stadskantoor zouden bouwen, dat besluit was vorig jaar juni namelijk al genomen. Op dat moment echter hadden vrijwel alle voorstemmers, ook wij als PvdA-fractie, nog als eis gesteld dat de gemeente pas zou gaan bouwen als ook de ontwikkelaar van het commerciële deel, AM RED, zou zijn gestart met de bouw. Het voorstel van het college wat voorlag ging over de vraag om, ondanks dat AM RED niet start met bouwen, toch te starten met de bouw van het stadskantoor.

Als PvdA-fractie hebben wij bij dit besluit als volgt geredeneerd:

  • de hefboom heeft niet gewerkt: lange tijd hebben wij gesteld dat het stadskantoor pas gebouwd moest worden als AM RED met het commerciële deel van Lange Wemen zou zijn begonnen. Wij veronderstelden een hefboomwerking, de bouw van het stadskantoor als “versneller” voor het ontwikkelen van het commerciële deel. De markt is echter langdurig en misschien wel voor altijd veranderd. AM RED gaat pas bouwen als er gegadigden zijn, en die zijn er niet. Langer uitgaan van   een hefboom is niet meer realistisch.
  • de bouw van het stadskantoor is een impuls voor de binnenstad: de Deldenerstraat krijgt een beter aanzien, de openbare ruimte rondom het stadhuis wordt opnieuw ingericht en ruim 600 ambtenaren en duizenden bezoekers gaan weer naar de binnenstad in plaats van de Hazenweg.
  • ambtenaren en bestuur in 1 gebouw is efficiënter: wanneer ambtenaren en bestuur in een gebouw werken zijn er duidelijke efficiencyvoordelen te verwachten. Deze zijn becijferd op een half miljoen per jaar vanaf 2019.
  • nu bouwen is goedkoper dan wachten: door nu te gaan bouwen zijn de prijzen voor nieuwbouw nog relatief laag. Ook kan de renovatie van het stadhuis eindelijk starten en kunnen de nieuwbouw en renovatie worden gecombineerd. Dat is goedkoper. En door nu te starten met het stadskantoor weten we ook wanneer we het nieuwe pand beschikbaar is. Dat voorkomt dat we aan de Hazenweg nog een grootschalige opknapbeurt moeten doen met bijbehorende investeringen. In totaal betekent dit een kostenbesparing van 0,9 miljoen euro per jaar. Al met al dus voldoende financiële redenen om nu te starten.

Voor ons als fractie, en een meerderheid van de raad, waren dit de doorslaggevende argumenten.

Nog één belangrijk ander punt kwam ter sprake, en dat was de toekomst van de Atlas Ceder voor het stadhuis. Wij vinden het een mooie boom en erg jammer dat hij moet wijken voor de herinrichting van het plein. Vanwege de verkeersveiligheid van met name fietsers, toekomstige evenementen op het plein en de totale herinrichting is het echter verstandiger om te kiezen voor een andere boom. De wethouder heeft nogmaals toegezegd dat er een volwassen mooie boom terug komt op het plein, naast nog een dertigtal andere bomen. Op basis van die feiten hebben wij een motie om de boom tegen alle argumenten in toch te handhaven niet gesteund. De ceder zal zolang mogelijk blijven staan, maar bij de herinrichting van het plein worden vervangen door een andere mooie boom.