Door Marie-José Luttikholt op 1 december 2015

Nieuwe werkwijze gemeenteraadsfractie

In september zijn we met de fractie twee dagen de hei op geweest. We hebben daar geëvalueerd hoe het tot nu toe is gegaan en waar we ons de komende periode op willen richten.  Het contact met de Hengeloërs en het weten wat er speelt in onze stad blijft daarbij een belangrijk speerpunt. Voor het opbouwen van die relatie, het uitbreiden van het netwerk en het vergroten van de zichtbaarheid gaat de fractie een aantal nieuwe dingen doen.

Werkbezoeken
De fractie gaat eens per twee weken op werkbezoek, in plaats van de maandelijkse fractievergadering in het stadhuis. De afgelopen weken zijn we al op werkbezoek geweest bij Mediant in het Vogelkwartier, de voetbalverenigingen Barbaros en Achilles ’12, het zorgloket van de gemeente en huurdersvereniging Ookbions. In december brengen we nog een werkbezoek aan afvalverwerker Twence.

De “rode opsteker” 

We hebben door een Hengelose edelsmid, Nicole van Heeswijk, een speld laten ontwerpen. Deze speld zullen we een aantal keren per jaar uitreiken aan een individu of groep die wat ons betreft in het zonnetje mag worden gezet omdat hij zij iets gedaan heeft dat Hengelo mooier maakt, voor verbinding zorg en vooral ook raakt aan onze sociaaldemocratische waarden. Zoals u heeft kunnen lezen op onze website is de eerste speld gegaan naar het SkateLAB. Het SkateLAB zet zich al jaren in voor de realisatie van een nieuw skatepark in onze stad. Door middel van deze Rode Opsteker zullen we ons vaker laten horen.

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt