Nieuwjaarstoespraak van onze fractievoorzitter

Door Marie-José Luttikholt op 6 januari 2019

Beste Partijgenoten,

 

Daar staan we dan weer!

Graag wil ik eerst met u terugkijken naar het jaar 2018.

Ik kan u vertellen dat het jaar voorbij is gevlogen. Wat is er veel gebeurd.

Belangrijk waren natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag was teleurstellend.

Opnieuw een verlies van twee zetels. En waar we landelijk uitdragen “zeker zijn” sloeg bij velen de onzekerheid in eerste instantie toe.

Hoe gaan we dit vorm geven, hoe zorgen we dat er binnen de afdeling weer meer te beleven valt, we Hengeloers aan ons weten te binden?

De waan van de dag gewoon door. Kon het bestuur de tijd nemen om zich hierover te bezinnen, moesten we als fractie direct aan de slag.

We moesten afscheid nemen van Bente, onze nummer drie op de lijst. Dat was pijnlijk. Ik ben blij dat Bente de handdoek niet in de ring heeft gegooid maar zitting heeft genomen in het bestuur.

We hebben dan wel twee raadszetels, maar nog steeds een fractie van vier mensen. Ik vind het geweldig hoe Gerard en Danielle samen met Imdat en mij de fractie vormgeven. Gerard en Danielle zetten zich net zo hard in als Imdat en ik. Ze zijn van waarde.

We hebben veel geleerd het afgelopen jaar.

Hoe doe je dat oppositie voeren. Hoe zorg je ervoor dat je nog meetelt, dat er rekening met je wordt gehouden. Dat je zichtbaar bent.

We hebben Annemieke Wissink en Tijs de Bree betrokken om ons een aantal kneepjes van het vak aan te leren. Ook Drees Kroes en Bert Otten hebben ons input gegeven. Dank daarvoor.

Het is wennen dat als de rijen van de collegepartijen zich sluiten je aan het kortste eind trekt, maar dat weerhoudt ons er niet van om kritisch te zijn naar voorstellen en vooral een punt te maken als het “zeker zijn” van ons Hengeloërs in het geding komt. Hierin zoeken we de samenwerking op met andere oppositiepartijen en dat verloopt prettig.

Voor ons als fractie en dan maak ik een sprong naar 2019 staat het thema “zeker zijn” centraal. Jullie kunnen dit van ons verwachten met name op de thema’s zorg en duurzaamheid.

De wijze waarop het college op dit moment de zorg organiseert is ons inziens niet de manier om de inwoners de zekerheid te geven dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. We zullen het anders moeten organiseren i.p.v. roepen dat het wel een tandje minder kan en te bezuinigen. Als je geen of te weinig alternatieven hebt georganiseerd kun je niet bezuinigen. Dan vallen er mensen buiten de boot. Dat is niet wat we willen. We gaan in februari of maart een bijeenkomst organiseren. De inwoners die met de zorg te maken hebben, op welke manier dan ook, willen we aan het woord laten. We willen hun ervaringen en ideeën op halen en dit omzetten in concrete voorstellen naar het college.

Als het gaat om het thema duurzaamheid zullen we ons met name richten op het verduurzamen van woningen. Dit moet voor iedereen mogelijk zijn en niet alleen voor mensen met een hoog inkomen. Het kan niet zo zijn dat duurzaamheid een nog grotere splitsing maakt tussen arm en rijk. Voor ons is het van belang dat de inwoners in Hengelo zeker kunnen zijn van een betaalbare woning die ook voor de toekomst bestendig is.

Ik heb armoede, onderwijs, kunst en cultuur, de binnenstad en zo zijn er nog vele onderwerpen niet genoemd, maar die hebben natuurlijk ook onze aandacht.

2019 zal ook in het teken staan van verkiezingen. Provincie, waterschap en Europa. Met name de provincie is van groot belang. Deze verkiezing kan hopelijk zorgen voor nieuwe verhoudingen in de eerste kamer. Tegenwicht bieden aan het huidige kabinet.

Laten we er samen voor zorgen dat iedereen in 2019 weet dat er met de PvdA rekening gehouden moet worden.

Ik wens u mede namens de rest van de fractie al het goede en veel gezondheid toe voor 2019.

Graag geef ik nu het woord aan Annemieke Wissink,

Lijsttrekker van de PvdA fractie voor de provincie Overijssel

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt