Nog steeds niet alle basisscholen krijgen schoolfruit

Door Marie-José Luttikholt op 18 maart 2019

Geacht college,

Op 14 oktober 2018 hebben we als PvdA vragen gesteld over het fruit op de basisscholen waarvoor we als raad middelen vanuit de armoede gelden beschikbaar hebben gesteld.

In uw antwoord op 30 oktober 2018 gaf u aan dat u met de scholen in overleg was en dat u een lokale leverancier bereid had gevonden het fruit te leveren. Het wachten was op de scholen.

We zijn nu bijna 5 maanden verder.

We hebben de volgende vragen rond dit thema:

  • Graag willen we als PvdA weten hoeveel procent van de basisscholen nu fruit geleverd krijgen vanuit de armoede gelden.
  • Bent u het met ons eens dat, als dit geen honderd procent is, we dan een bedrag aan de voedselbank beschikbaar moeten stellen zodat zij elke vrijdag voor vers fruit in het voedselpakket kunnen zorgen. De kans dat we dan alle kinderen bereiken die in armoede opgroeien en waarvoor dit fruit bedoeld is is dan groter.
  • Bent u bereid een deel van het overgebleven budget van de armoede gelden hier aan te besteden?
  • Wij hebben begrepen dat de firma “van Houten” op dit moment de leverancier is van het fruit op de scholen. Dit is een firma die in Hengelo is te vinden op de markt. De vestiging van dit bedrijf is echter in Enschede. Wat verstaat het college onder “lokaal”?
  • Bent u bereidt om met Hengelose ondernemers in fruit het gesprek aan te gaan en met hen te overleggen of zij bereid zijn voor het nieuwe seizoen het fruit te leveren aan de scholen? Wij kunnen ons voorstellen dat hier een roulatiesysteem van wordt gemaakt zodat elke ondernemer die dat wil en de gestelde kwaliteit kan leveren hiervan kan profiteren.

Als PvdA vinden we het van groot belang dat we de armoede gelden goed besteden. We hechten er waarde aan om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Daarvoor moeten we alles uit de kast halen. Kinderen zouden niet in armoede moeten opgroeien, dus als wij dat door dit soort kleine bijdragen een beetje kunnen verlichten moeten we dat doen.

Met vriendelijke groeten

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt