Door op 14 maart 2014

PvdA bezorgd over voorgenomen sluiting ‘Werkerij’

De PvdA-fractie in de Hengelose gemeenteraad is bezorgd over de voorgenomen sluiting van ‘Werkerij’. De ‘Werkerij’, onderdeel van Interact Contour, is een reparatie- en onderhoudswerkplaats waar dagbesteding wordt geboden aan mensen met een handicap.

 Interact Contour heeft besloten de Werkerij te sluiten doordat er onduidelijkheid is over het budget dat vanaf 2015 beschikbaar is voor dagbesteding. De PvdA fractie heeft in de gemeenteraad meerdere malen aandacht gevraagd voor het feit dat het van groot belang is dat deze duidelijkheid er zo snel mogelijk komt.PvdA raadslid Wim Winter: ‘doordat er geen duidelijkheid is over het budget voor volgend jaar, nemen organisaties op dit moment onomkeerbare beslissingen. Hierdoor sluiten projecten als de Werkerij, zonder dat hebben beoordeeld of we dit project volgend jaar hard nodig hebben om iedereen mee te laten doen in Hengelo.’

De PvdA-fractie vindt het van belang dat zo snel mogelijk met de gemeenteraad gesproken over de visie op dagbesteding vanaf 2014. De fractie roept het college op om met belanghebbende partijen te zoeken naar een oplossing voor het overgangsjaar 2015.

De vragen van de PvdA-fractie leest u hier:   Schriftelijke vragen sluiting De Werkerij