Door op 30 maart 2017

PvdA-fracties: Twence niet in de verkoop

De PvdA-fracties in tien Twentse gemeenten zijn tegen het afstoten van de aandelen in afvalverwerker Twence. Daarover hebben de fracties in Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser (SDGL/PvdA) en Rijssen-Holten zich uitgesproken. In de komende weken zal in de diverse gemeenteraden de discussie worden gevoerd over de toekomst van het bedrijf. Eén van de bespreekpunten is een mogelijke verkoop aan een commerciële partij. De PvdA-fracties vinden een verkoop, ongeacht de opbrengst, niet wenselijk.

Duurzaamheidsslag

Verkoop is wat ons betreft niet aan de orde, stellen de fracties. In de regio hebben we nog een flinke slag te maken op het gebied van duurzaamheid. De bijdrage die Twence daar aan kan leveren is zo belangrijk dat het niet verstandig is het bedrijf op dit moment van de hand te doen. Het vraagt wel dat we als gezamenlijk aandeelhouders nadrukkelijk sturen op een verdere doorontwikkeling naar een duurzaam innovatief bedrijf. Dat kan door extra inzet op een duurzame verwerking van grondstoffen en het winnen van energie uit bijvoorbeeld afval en biomassa.

Euregio-samenwerking

De fracties zien bovendien graag een toetreding van Münster tot de aandeelhouders. Daarmee wordt de ontwikkelkracht van Twence verder vergroot. Samenwerking in Euregio-verband zorgt voor een duurzame basis waarom Twence zich verder kan ontwikkelen.