Door op 16 september 2014

PvdA Hengelo: ‘opvang asielzoekers is morele plicht’

De PvdA in de Hengelose gemeenteraad vraagt het college om de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in Hengelo te onderzoeken. Het kabinet heeft de noodklok geluid over het tekort aan opvangplaatsen. Het aantal vluchtelingen stijgt snel door het grote aantal oorlogen en conflicten in de wereld.

PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië en Eritrea hebben recht op een humane opvang. Juist in tijden dat het aantal brandhaarden in de wereld toeneemt, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Ook Hengelo moet een bijdrage leveren aan het oplossen van het opvangprobleem.”

De PvdA wil dat bekeken wordt of het mogelijk is om tijdelijke opvanglocaties in te richten in leegstaande kantoorgebouwen of gemeentelijke gebouwen. Daarnaast kan volgens de fractie een deel van het probleem worden opgelost door het beschikbaar stellen van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat er plaatsen in de reguliere opvang vrij worden gemaakt.

De vragen die de PvdA heeft gesteld leest u hier