PvdA Hengelo over de gemeentelijke regelingen

Door Gerard Kemna op 4 juni 2018

Morgen is in de gemeenteraad de begrotingen van de gemeenschappelijk regelingen aan de orde. Dit zijn regelingen waarin Hengelo samen met andere gemeenten optrekt. Samen wordt daarbij een uitvoeringsorganisatie aangestuurd die taken voor de gemeenten uitvoeren.

In algemene zin hebben wij geen tot weinig op- en aanmerkingen. Wel heeft de rekenkamer een rapport uitgebracht met aanbevelingen die wij overnemen.

Wij vinden het belangrijk, dat is ook nu ook afgesproken, dat wij de regelingen een keer uitgebreid bespreken. Met name over de Stadsbank Oost Nederland hebben we afgesproken dat we in Hengelo nog eens goed bekijken hoe en wat we van de stadsbank verwachten.

Gerard Kemna

Gerard Kemna

Ik heet Gerard Kemna en woon al mijn hele leven in Hengelo. Hengelo is mij lief en dat al 60 jaar. Meebeslissen over het wel en wee van onze stad Sinds 6 jaar ben ik actief binnen de PvdA en ik heb gemerkt dat ik graag meestuur en meebeslis over het wel en wee van

Meer over Gerard Kemna