Door op 1 maart 2016

PvdA Hengelo tegen raadgevend referendum

De fractie van Pro Hengelo heeft de gemeenteraad voorgesteld een zogenaamd ‘raadgevend referendum’ in te voeren. Dat wil zeggen dat, nadat de gemeenteraad een besluit over een onderwerp heeft genomen, de bevolking door het inzamelen van 2500 handtekeningen het initiatief kan nemen voor een referendum.

De uitkomst van zo’n referendum is niet bindend, maar enkel een advies aan de gemeenteraad. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van het raadgevend referendum.

De fractie van de PvdA zal in de gemeenteraad tegen de invoering van het raadgevend referendum stemmen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de PvdA vindt dat het de taak van de gemeenteraad is om vóórdat er een besluit wordt genomen goed te luisteren naar verschillende meningen in de stad. Naar onze mening draagt de mogelijkheid om een besluit dat al door de gemeenteraad is genomen opnieuw ter discussie te stellen niet bij aan een transparante en heldere besluitvorming. Als de gemeenteraad het van belang vindt een referendum over een bepaald onderwerp te organiseren voordat een besluit wordt genomen, kan dat op dit moment al. Als we daartoe aanleiding zien, zullen we zo’n voorstel voor het houden van een referendum ook steunen.

Daarnaast is de uitkomst van het referendum niet bindend. Dat betekent dat de gemeenteraad ervoor kan kiezen de uitslag naast zich neer te leggen. Als we de kiezer echt serieus willen nemen, is het van belang dat er vooraf bij de gemeenteraad behoefte en draagvlak is voor het houden van een referendum over een bepaald onderwerp.