Door Marie-José Luttikholt op 6 oktober 2013

PvdA: opnieuw zorgen over vissen in de Tuindorpvijver

Tuindorp is in Hengelo een prachtig stukje historie waar we trots op zijn. De Tuindorpvijver is, historisch gezien, terug gegeven aan de werknemers van Stork zodat ze daar konden recreëren. Dit gegeven past helemaal in deze tijd. Een werkgever die snapt dat je iets terug moet doen voor je werknemers en de gebruikers begrijpen dat ze er zuinig op moeten zijn en het moeten onderhouden willen ze er gebruik van kunnen blijven maken en er van kunnen blijven genieten.

Een paar jaar geleden, is als gevolg van overlast, paal en perken gesteld aan het vissen in de vijver. Vissen is alleen nog toegestaan voor kinderen tot dertien jaar, 65 plussers en gehandicapten. De visvereniging “ons genoegen” zou zorgdragen voor de handhaving hiervan en de buurt kon, ingeval van overlast, contact opnemen met wijkbeheer en de visvereniging.

Tijdens de eerste evaluatie is gebleken dat de nachtelijke overlast daadwerkelijk is verdwenen. Het overleg tussen buurt en “ons genoegen” loopt en op afstand worden zaken in de gaten gehouden.

Uit signalen uit de buurt blijkt dat er afgelopen zomer erg veel vissers zijn geweest. Het aantal kinderen is daarbij op één hand te tellen. De vissers gaan professioneel te werk. Er wordt een bootje naar het midden van de vijver gevaren met voer. Dit wordt daar geleegd en vervolgens gaat men vissen. Er zou sprake zijn van overbevoering, aldus de buurtbewoners.

Inmiddels is er blauwalg aangetroffen in de Tuindorpvijver. Gelukkig was op dat moment het zwembad al gesloten, dus in die zin waren directe maatregelen niet noodzakelijk. De constatering van blauwalg heeft opnieuw scherpte gebracht in de relatie tussen het bestuur van het tuindorpbad en de visvereniging.

Voor de PvdA is het van groot belang de het tuindorpbad voor Hengelo behouden blijft. Dit uniek stukje Hengelo, dat bijna alleen op vrijwilligers wordt gedraaid is van historische waarde.

Daarom heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het college gesteld:

• Is het college op de hoogte van het feit dat er blauwalg zit in de tuindorpvijver?
• Is het college bereid om samen met het bestuur van het Tuindorpbad en de visvereniging “Ons genoegen” te onderzoeken hoe de blauwalg in de Tuindorpvijver is ontstaan?
• Kan het college aangeven in hoeverre er een relatie is tussen overbevoering en het ontstaan van blauwalg?
• Is het college bereid om hier vorige onderzoeken, die in het verleden al zijn gedaan, mee te nemen?
• Is het college bereid om in overleg met het bestuur van het Tuindorpbad te kijken wat nodig is om volgend jaar het zwembad weer te kunnen openen en dit ook als tijdsplanning in de overleggen en onderzoeken aan te houden?
• Is het college bereid om opnieuw een afweging te maken in hoeverre zwemmen en vissen in dezelfde vijver wenselijk is?

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt