Door op 14 mei 2015

PvdA over bezuinigingen: ‘Pijnlijke maatregelen, maar Hengelo blijft sociaal!’

Het Hengelose college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad bezuinigingsvoorstellen gedaan om de begroting voor de komende jaar sluitend te maken. De Partij van de Arbeid in de Hengelose gemeenteraad is in een eerste reactie op de voorstellen blij dat het sociale gezicht van Hengelo overeind blijft.

Zorg wordt ontzien

De PvdA-fractie is blij dat er de komende jaren niet op de zorg wordt bezuinigd. Fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘De gemeente Hengelo heeft de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning sinds 1 januari gekregen. Daarbij hebben we fors moeten bezuinigingen door korten van de rijksoverheid. Het is van belang dat voor de komende jaren mensen weten waar ze aan toe zijn. We zijn dan ook blij dat het college er niet voor kiest op de zorg te bezuinigen.

Sociaal gezicht behouden

Daarnaast behoud Hengelo zijn sociale gezicht: voor de PvdA belangrijke zaken als schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand, de kwijtschelding rioolheffing en de langdurigheidstoeslag blijven overeind. Op die manier worden Hengeloërs die het nu al moeilijk hebben, ontzien.

Ook op belangrijke vrijwilligersorganisaties in verschillende buurten, zoals De Jeugd op de Berflo Es en ’t Geerdink in de Hengelose Es wordt niet bezuinigd. Sportverenigingen worden voor een belangrijk deel ontzien, net als de wijkwelzijnsorganisaties, de bewonersorganisaties en de maatschappelijke opvang. Fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘de sociale infrastructuur in Hengelo houden we wederom in stand. Opnieuw laten we zien waar de Partij van de Arbeid het verschil maakt als coalitiepartij’.

Pijnlijke maatregelen
De PvdA-fractie realiseert zich dat opnieuw miljoenen bezuinigen niet kan zonder pijnlijke maatregelen, ook in het sociaal domein. Het bezuinigingen op de middelen voor re-integratie van bijstandsgerechtigden en het vervallen van de kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en de startersleningen zijn pijnlijke maatregelen, maar op dit moment onafwendbaar. Ook het vervallen van de subsidie van de gemeente aan het pact maatschappelijk verantwoord ondernemen is jammer, maar we gaan er vanuit dat het bedrijfsleven dit initiatief met energie zal voortzetten.

Innocent behouden De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet om creatieve broedplaatsen voor jongeren, zoals Cerberus, Innocent en Metropool voor onze stad te behouden. De fractie is dan ook blij dat er niet wordt bezuinigd op Cerberus en Metropool. Het college stelt echter wel voor om te bezuinigen op Innocent. De PvdA-fractie is hier niet blij mee. Fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘We willen dat Hengelo een levendige stad blijft. Diversiteit in jongerenculturen zijn daarbij van levensbelang. Innocent levert daarbij een belangrijke bijdrage en wij willen dat zij dat ook de komende jaren blijven doen. Bij de behandeling van de bezuinigingen in de gemeenteraad zullen we een voorstel doen om dit bezuinigingsvoorstel terug te draaien.

Binnenstad Het college kiest ervoor flink te investeren in onze binnenstad. In het coalitieprogramma is afgesproken dat de ontwikkeling van de binnenstad één van de ambities is in deze collegeperiode.