Door op 14 mei 2014

PvdA staat voor kiezers en verkiezingsprogramma

In de media en tijdens het raadsdebat over het coalitieprogramma hebben VVD en Pro Hengelo de PvdA hard aangevallen over het feit dat de partij ondanks de verkiezingsnederlaag zitting neemt in het college. De PvdA ziet de realisatie van zoveel mogelijk punten uit haar verkiezingsprogramma als haar democratische plicht.

In het debat over het coalitieakkoord zegt PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander het volgende op de aanval van Pro Hengelo en de VVD: ‘De Partij van de Arbeid heeft de verkiezingen verloren. Een verlies dat veroorzaakt is door het nemen van bestuurlijke verantwoordelijk in tijden van crisis en bezuinigingen. Verantwoordelijkheid die we hebben genomen in Hengelo, maar ook landelijk. En op basis van dit verlies zijn wij met een bescheiden opstelling het proces van collegevorming tegemoet getreden. Wat ons betreft moest eerst Pro Hengelo, als grootste partij, de ruimtekrijgen om met de andere partijen een college te vormen. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt, is de keuze geweest van de SP en D66. Deze partijen, ook winnaars van de verkiezingen, hebben aangegeven niet met Pro Hengelo om tafel te willen.

Vervolgens zijn wij door de SP uitgenodigd om de mogelijkheden voor een centrum-linkscollege te verkennen, met D66 en het CDA. Een college bestaande uit twee grote en twee middenpartijen. Een college waarin wij mogelijkheden zagen om voor de PvdA belangrijke punten voor elkaar te krijgen. Een college waarin we het sociaal gezicht van Hengelo konden behouden.

Natuurlijk hebben we onszelf de vraag gesteld of na de verloren verkiezingen collegedeelname voor de hand lag. En laat ik daarover helder zijn: de partijen die hadden gehoopt dat de PvdA de komende vier jaar kniezend in een hoekje zou gaan zitten, moet ik teleurstellen. Wij staan er nog steeds, voor onze kiezers en voor ons programma. Weliswaar in omvang kleiner, maar nog altijd één van middelgrote partijen in deze raad. We zouden als politieke partij geen knip voor de neus waard zijn als we niet zouden proberen zoveel mogelijk van ons programma voor elkaar te krijgen. Dat is de plicht van alle partijen, winnaar of verliezer, naar z’n eigen kiezers toe. En op grond van onze vier zetels hebben we het volle democratische recht om onderdeel te zijn van de coalitie die dit college aan een meerderheid helpt. Op grond hiervan is collegedeelname wat ons betreft prima verdedigbaar, zeker als partijen die inhoudelijk dicht bij ons staan, een beroep op ons doen.”, aldus Hollander.

De volledige bijdrage van de PvdA in het debat over het coalitieakkoord leest u hier: Bijdrage PvdA coalitieakkoord