Door op 10 februari 2015

Pvda wil extra geld voor bestrijding kinderarmoede

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het college zou komen met een pakket met maatregelen om de toenemende armoede onder kinderen te bestrijden, het kindpakket. Inmiddels heeft het college het kindpakket besproken met raadsleden in een politieke markt in januari.

De PvdA-fractie is blij met de maatregelen die het college voorstelt. Dit gaat bijvoorbeeld over een extra bijdrage aan het jeugdsportfonds zodat kinderen kunnen blijven bewegen. Er wordt vanuit het armoedebeleid een grotere bijdrage geleverd aan zwemlessen en op het moment dat kinderen naar de middelbare school gaan komt er een bijdrage voor een (tweedehands) fiets. Daarnaast wordt een subsidie aan de voedselbank van 10.000 euro per jaar voorgesteld.

Het college stelt echter voor deze maatregelen te dekken door andere voorzieningen uit het armoedebeleid te schrappen. Zo werd gedacht aan een eigen bijdrage voor de bibliotheek, het schrappen van een bijdrage voor een dagje uit of het stoppen van bijdrages voor een bezoek aan Metropool of het Rabotheater. De PvdA-fractie is niet gelukkig met deze voorstellen.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente van het kabinet extra geld gekregen voor armoedebestrijding. Omdat we in Hengelo ons armoedebeleid goed op orde hebben, hadden we dit geld niet voor dit doel nodig. Deze extra bijdrage is ingezet bij de bezuinigingen. Nu blijkt dat we met door de toenemende armoede onder kinderen het armoedebeleid toch moeten versterken. De PvdA vindt dat we daarvoor de rijksmiddelen moeten gebruiken. Daardoor wordt er in Hengelo meer geld uitgegeven voor de bestrijding van kinderarmoede.