Door op 14 mei 2014

Realisatie Lange Wemen uitgangspunt

Tijdens het raadsdebat over het coalitieakkoord op dinsdag 13 mei is de PvdA-fractie ingegaan op de afspraken in het coalitieakkoord over Lange Wemen. De realisatie van Lange Wemen is daarbij het uitgangspunt, de realisatie van het stadskantoor is nooit een doel op zich geweest.

PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘Uitgangspunt van het coalitieakkoord is de realisatie van Lange Wemen. Dat wil de PvdA al jaren. Voor de PvdA is, was en blijft de realisati van het stadskantoor geen doel op zich, maar een middel om de realisatie van Lange Wemen mogelijk te maken. Daarnaast is ook de PvdA niet doof voor het afnemend maatschappelijk draagvlak voor nieuwbouw. De terugkeer van de ambtenaren naar de binnenstad is voor ons erg belangrijk. Het onderzoek of er een goedkoper en kwalitatief vergelijkbaar alternatief is voor de nieuwbouw van het stadskantoor past hier goed bij.’

In de verkiezingscampagne was de PvdA verklaard voorstander van realisatie van het stadskantoor. Op grond van de contractuele verplichtingen was het stadskantoor nodig voor de realisatie van Lange Wemen. De PvdA heeft steeds gemeend die helderheid te moeten geven, ondanks dat dit stemmen heeft gekost. In de afgelopen weken is ruimte gekomen om alternatieven voor het stadskantoor af te wegen doordat ook de projectontwikkelaar ook werkt aan een andere invulling van Lange Wemen. Die ruimte was voor de verkiezingen niet aan de orde.

De volledige bijdrage van de PvdA in het debat over het coalitieakkoord leest u hier