Door op 29 december 2015

Renovatie sluizen Twentekanaal

De Tweede Kamerleden Jacobi (PvdA) en De Boer (VVD) hebben aan de minister vragen gesteld over de stremmingsduur bij de renovatie van de sluisdeuren in het Twentekanaal.

De minister heeft geantwoord dat zij de aanbesteding voorbereidt en daarin opneemt dat de sluizencomplexen zoveel mogelijk beschikbaar dienen te blijven. Bij hun inschrijving moeten de aannemers melden hoeveel stremming zij veroorzaken, waarbij 35 dagen het maximum is. De minister heeft daarbij aangegeven dat zij zich bewust is van de afhankelijkheid van de bedrijven van de vaarweg, temeer omdat dit kanaal in 2012 reeds gestremd is geweest door het ongeluk bij de sluis in Eefde.