Door op 1 april 2016

Rode opsteker voor Railfietsen

Op maandag 21 maart jl. hebben wij als fractie de tweede “rode opsteker” uitgereikt aan Jurriaan Knol. De “rode opsteker” wordt door onze fractie uitgereikt aan personen of initiatieven die bijdragen aan een sterker en socialer Hengelo. Jurriaan heeft zich de afgelopen twee jaar hardgemaakt voor het realiseren van railfietsen op het voormalige Akzo-lijntje.

Twee jaar geleden benaderde Jurriaan enkele politieke fracties waaronder onze PvdA-fractie met een initiatief dat verschillende mooie resultaten kon combineren. Allereerst het redden van het Akzo-lijntje, wat één van de oudste private spoorlijntjes is van ons land. Doordat het lijntje buiten gebruik was gesteld dreigde het verkocht en opgeruimd te worden. De manier om het lijntje te redden, zou kunnen zijn door er railfietsen op mogelijk te maken. In ons omringende landen en ook in Nederland was dit al eerder succesvol gebeurd met buiten gebruik geraakte spoorlijntjes.

Railfietsen van het FBK-stadion naar Twekkelo en weer terug is een mooie manier om van historische elementen zoals de sluis en het landschap te genieten. Idealiter is de route wat langer dan hij nu is, maar wellicht lukt het Jurriaan ook nog wel om op termijn een verlenging te realiseren. Door het railfietsen wordt er een nieuwe toeristische attractie “toegevoegd” aan Hengelo.

En het laatste element is het betrekken van het bewonersbedrijf. Het “runnen” van het railfietsen kan voor een deel gedaan worden door het bewonersbedrijf Berflo. Daarmee draagt het lijntje ook nog eens bij aan een sterkere wijkeconomie.

Onze fractie heeft het railfiets-initiatief vanaf het begin gesteund. Met bewondering hebben we de afgelopen periode gezien hoe Jurriaan met niet aflatende energie de juiste partijen om tafel heeft gekregen. Op 15 april a.s. beginnen de eerste ritjes. Wij hopen op een groot succes.