Schriftelijke vragen – Bewaren Boekelose brug

Door Marie-José Luttikholt op 8 november 2017

Hengelo, 8 november 2017

Geachte college,

Binnenkort gaat “de Boekelose brug” weg. De brug voldoet niet meer voor het vele zware vrachtverkeer wat daar overheen moet. De nieuwe brug die geplaatst gaat worden wordt dan gelijktijdig de verbinding met “de Laan hart van Zuid”.

De Boekelose brug is, zoals u ongetwijfeld weet, een prachtig icoon van de wederopbouwperiode in Hengelo. Het zou dan volgens ons ook doodzonde zijn als we hier geen alternatieve plek voor kunnen vinden.

De PvdA wil het college vragen deze brug nog even te bewaren. Wij weten dat deze brug niet van de gemeente is maar van Rijkswaterstaat, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat zij er bezwaar tegen hebben om deze nog niet te vernietigen als er een goed alternatief voorkomt.

De PvdA zal binnen afzienbare tijd met een initiatiefvoorstel komen hoe deze brug een goede nieuwe plek en een goede nieuwe functie zal kunnen krijgen. Ons verzoek aan het college is dan ook om tot die tijd nog geen actie te ondernemen richting verkoop of iets anders.

Mocht ons initiatiefvoorstel het niet halen binnen de raad zou u alsnog kunnen overgaan tot verkoop.

Binnen twee weken zullen wij het initiatief voorstel van de PvdA naar u toesturen, waarna het na een maand, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken, in een politieke markt besproken kan worden met de raad.

Met vriendelijke groeten

Marie-José Luttikholt Fractievoorzitter PvdA

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt