Schriftelijke vragen: De samenwerking van de gemeente met haar inwoners

Door Marie-José Luttikholt op 13 september 2018

Hengelo, 12-8-2018

Geacht college,

 

Op 13-5-2018 heb ik u namens de PvdA vragen gesteld over de samenwerking van de gemeente met haar inwoners. Dit is het licht van de april/mei staking zoals deze ooit bij Stork is begonnen. Tot nu toe heb ik hier nog geen reactie op mogen ontvangen. U heeft hiermee ruim de tijd overschreden die er staat voor het beantwoorden van vragen.

 

Voor ons is het van belang dat u hier toch de tijd voor neemt. Helemaal omdat we nog steeds geluiden horen in de stad dat er besluiten worden genomen door het college en niet in overleg wordt getreden met de inwoner en daarna in samenspraak met die inwoner een besluit wordt genomen.

Wij hebben bij de vragen van 13-5 j.l. Ingezoemd op het winkelcentrum aan “ het Dikkersplein”. Wat wij van deze ondernemers vernemen is dat er niet in overleg wordt getreden met hen maar dat zij de besluiten rond afsluiting van wegen nog steeds gewoon voorgeschoteld krijgen. In het collegeprogramma heeft u uitdrukkelijk opgenomen dat u meer in samenspraak wilt gaan doen met de inwoners. U wilde het anders doen.

 

De vraag die wij als PvdA hierover hebben zijn de volgende:

 

– Is het college op de hoogte van de onvrede die er is bij de ondernemers van “het Dikkersplein” over de manier waarop het college communiceert rond wegafsluitingen in dit gebied?

 

– is het college het met ons eens dat we hier niet hebben over overleg, maar over opleggen? (U lijkt te denken voor de ondernemer in plaats van met hen in overleg te treden.)

 

– Kan het college aangeven hoe zij dit in de toekomst anders willen gaan doen?

 

 

Groeten Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt