Schriftelijke vragen – Dringende waarschuwing van het Staatstoezicht op de Mijnen

Door Imdat Yikilmaz op 1 juni 2018

Geachte college van B&W,

Onze fractie is enorm geschrokken van het bericht vandaag op rtvoost.nl over de dringende waarschuwing van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): bij de afvalverbrandingsinstallatie van Twence in Hengelo is er risico op ernstige vervuiling van de bodem en grondwater.

Het risico wordt gevormd door twee holtes onder de afvalopslag bij de installatie van Twence. Die holtes, ontstaan door de zoutwinning van AkzoNobel, zijn potentieel instabiel, schijft het SodM.

Er ligt een meetnetwerk om de instabiliteit van de holtes in de gaten te houden. Echter, als waargenomen wordt dat een van de twee holtes instabiel wordt, kan de holte niet worden bereikt. Dat komt door de isolatiefolie onder de afvalopslag.

Aangezien er nu nog geen plan ligt over wat er moet gebeuren als het meetsysteem bij Twence instabiliteit waarneemt, willen we hierbij de volgende vragen stellen:

  1. Is het college bekend met deze berichtgeving op rtvoost.nl ?
  2. Op welk moment is het college op de hoogte gebracht van dit risico?
  3. Is het college in staat om de exacte consequenties van dit risico in te schatten?
  4. Welke stappen gaat het college ondernemen opdat er zo spoedig mogelijk een plan komt die beschrijft wat er moet gebeuren indien het meetsysteem bij Twence een instabiliteit waarneemt?

Aangezien wij ons kunnen voorstellen dat dit bericht voor de nodige onrust kan zorgen bij de inwoners van Hengelo:

  1. Op welke manier gaat het college de inwoners van Hengelo hierover informeren?

 

Met vriendelijke groet,

Imdat Yikilmaz
Raadslid PvdA Hengelo

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz