Schriftelijke vragen: Enorme winsten van thuiszorgbedrijven in Twente

Door Marie-José Luttikholt op 7 juli 2018
Geacht College
De PvdA is erg geschrokken dat thuiszorgbedrijven in Twente enorme winsten maken*.
In de berichtgeving van Follow The Money wordt gerept van ruim 66% winst. Dat
betekent dat een groot deel van ons thuiszorgbudget verdwijnt in de zakken
van ’zorgondernemers’. Dit is wat ons betreft de wereld op zijn kop. Het is een perverse
uitkomst van een systeem dat de PvdA graag wil veranderen. Wij hebben hierover de
volgende vragen:
1. Wat vindt het college van deze berichtgeving?
2. Is het college het met ons eens dat dit zo snel mogelijk moet veranderen?
     Zo ja, wat en wanneer gaat het college er iets aan doen?
     Zo nee, waarom niet?
3. Wilt u contact opnemen met de andere gemeentelijke partners binnen “Samen14” met
     als doel om dit soort uitwassen tegen te gaan?
Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt